Thứ năm, 18/10/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018
 Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018
 Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018
 Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018)
 Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)
 Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [41]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [34]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [28]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018 04:53 09/09/2018 [79]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018 04:14 01/09/2018 [87]


      Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019 16:11 09/08/2018 [141]


      Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019 16:41 02/08/2018 [95]


      Thời khóa biểu lớp CSH15 bắt đầu từ 23/4/2018 04:38 21/04/2018 [311]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 16/4/2018 05:03 14/04/2018 [127]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 09/4/2018 10:31 05/04/2018 [193]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [157]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 26/3/2018 03:41 23/03/2018 [211]


      Thời khóa biểu tuần 32 (từ ngày 26/02/2018) 12:49 27/02/2018 [223]


      Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018) 10:19 02/02/2018 [204]


      Thời khóa biểu tuần 25 (từ ngày 8/01/2018) 03:23 05/01/2018 [267]


      Thời khóa biểu tuần 24 (từ ngày 02/01/2018) 13:45 29/12/2017 [191]

       Thời khóa biểu tuần 23 (từ ngày 25/12/2017) 12:56 21/12/2017 [194]
       Thời khóa biểu tuần 22 (từ ngày 18/12/2017) 03:15 16/12/2017 [210]
       Thời khóa biểu tuần 21 (từ ngày 11/12/2017) 15:47 07/12/2017 [226]
       Thời khóa biểu tuần 20 (từ ngày 04/12/2017) 21:46 29/11/2017 [310]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 27/11/2017) 11:00 24/11/2017 [214]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 17, từ 13/11/2017) 03:34 11/11/2017 [244]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 15, từ 30/10/2017) 21:08 28/10/2017 [257]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 14, từ 23/10/2017) 16:48 22/10/2017 [231]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 13, từ 16/10/2017) 03:03 17/10/2017 [241]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 12, từ 09/10/2017) 11:40 08/10/2017 [258]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 11, từ 02/10/2017) 13:47 29/09/2017 [270]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường