Thứ năm, 13/12/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018
 Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
 Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018
 Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2018-2019
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018
 Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
 Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018
 Lịch tuần công tác 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018)
 Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018
 Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
 Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [97]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [28]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [40]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [122]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [72]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [87]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [120]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [81]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [90]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018 04:53 09/09/2018 [131]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018 04:14 01/09/2018 [134]


      Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019 16:11 09/08/2018 [191]


      Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019 16:41 02/08/2018 [142]


      Thời khóa biểu lớp CSH15 bắt đầu từ 23/4/2018 04:38 21/04/2018 [383]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 16/4/2018 05:03 14/04/2018 [183]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 09/4/2018 10:31 05/04/2018 [245]

       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [215]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 26/3/2018 03:41 23/03/2018 [258]
       Thời khóa biểu tuần 32 (từ ngày 26/02/2018) 12:49 27/02/2018 [273]
       Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018) 10:19 02/02/2018 [256]
       Thời khóa biểu tuần 25 (từ ngày 8/01/2018) 03:23 05/01/2018 [339]
       Thời khóa biểu tuần 24 (từ ngày 02/01/2018) 13:45 29/12/2017 [241]
       Thời khóa biểu tuần 23 (từ ngày 25/12/2017) 12:56 21/12/2017 [262]
       Thời khóa biểu tuần 22 (từ ngày 18/12/2017) 03:15 16/12/2017 [259]
       Thời khóa biểu tuần 21 (từ ngày 11/12/2017) 15:47 07/12/2017 [273]
       Thời khóa biểu tuần 20 (từ ngày 04/12/2017) 21:46 29/11/2017 [369]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 27/11/2017) 11:00 24/11/2017 [273]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường