Chủ nhật, 17/02/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
 Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 Thông báo về tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)
 Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [151]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019 22:05 20/01/2019 [127]


      Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019 20:06 13/01/2019 [69]


      Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019 15:22 05/01/2019 [97]


      Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018 21:00 30/12/2018 [85]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018 21:25 21/12/2018 [100]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018 12:51 15/12/2018 [92]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [109]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [96]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [190]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [126]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [153]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [189]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [147]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [157]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018 04:53 09/09/2018 [189]

       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018 04:14 01/09/2018 [196]
       Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019 16:11 09/08/2018 [259]
       Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019 16:41 02/08/2018 [205]
       Thời khóa biểu lớp CSH15 bắt đầu từ 23/4/2018 04:38 21/04/2018 [445]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 16/4/2018 05:03 14/04/2018 [237]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 09/4/2018 10:31 05/04/2018 [296]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [277]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 26/3/2018 03:41 23/03/2018 [313]
       Thời khóa biểu tuần 32 (từ ngày 26/02/2018) 12:49 27/02/2018 [339]
       Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018) 10:19 02/02/2018 [320]
       Thời khóa biểu tuần 25 (từ ngày 8/01/2018) 03:23 05/01/2018 [391]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường