Thứ bảy, 25/05/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 29/4/2019
 Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019)
 Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)
 Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)
 Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 29/4/2019
 Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019)
 Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)
 Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)
 Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [232]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019 22:52 05/05/2019 [49]


      Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 29/4/2019 20:36 01/05/2019 [38]


      Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019 21:10 19/04/2019 [52]


      Thời khóa biểu tuần 39 bắt đầu từ ngày 15/4/2019 07:58 16/04/2019 [46]


      Thời khóa biểu tuần 38 bắt đầu từ ngày 08/4/2019 06:32 06/04/2019 [47]


      Thời khóa biểu tuần 37 bắt đầu từ ngày 01/4/2019 06:47 01/04/2019 [55]


      Thời khóa biểu tuần 36 bắt đầu từ ngày 25/3/2019 22:10 22/03/2019 [66]


      Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019 17:52 17/03/2019 [73]


      Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019 11:09 10/03/2019 [93]


      Thời khóa biểu tuần 33 bắt đầu từ ngày 04/3/2019 21:17 03/03/2019 [96]


      Thời khóa biểu tuần 32 bắt đầu từ ngày 25/02/2019 17:42 24/02/2019 [101]


      Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019 06:42 18/02/2019 [113]


      Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019 22:05 20/01/2019 [229]


      Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019 20:06 13/01/2019 [154]


      Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019 15:22 05/01/2019 [197]

       Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018 21:00 30/12/2018 [166]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018 21:25 21/12/2018 [166]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018 12:51 15/12/2018 [181]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [198]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [161]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [293]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [218]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [239]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [283]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [222]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [241]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường