Thứ hai, 27/05/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 29/4/2019
 Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019)
 Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)
 Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)
 Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 29/4/2019
 Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019)
 Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)
 Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)
 Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [262]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019. (1135/NQ-ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch công tác tháng 10/2018 và thời gian đến. (1191/KH-ĐHPVĐ)

+ Thư ngỏ v/v ủng hộ chương trình nghệ thuật “Chia sẻ yêu thương” trao học bổng cho Đoàn thanh niên Trường ĐH Phạm Văn Đồng có hoàn cảnh khó khan năm 2018. (110 – TN/ĐTN)

+ Quyết định v/v Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐH Phạm Văn Đồng. (520/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v cử giảng viên đi học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2018. (397/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp năm học 2018 – 2019. (380/QĐ-ĐHPVĐ). Mời quý thầy cô xem quy định tại văn phòng khoa

+ Quyết định v/v giao cho cán bộ, viên chức làm công tác kiêm nhiệm năm học 2018 – 2019. (413/QĐ-ĐHPVĐ)

Thầy Ngọc Hải: trợ lý giáo vụ; Cô Cẩm Hương: chủ nhiệm lớp CSH17; Cô Việt Dung: chủ nhiệm lớp CSH16; thầy Minh Cần: chủ nhiệm lớp DSU18.

+ Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2018. (1148/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019. (1223/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho học sinh, sinh viên hệ chính quy khóa 18, năm học 2018 – 2019. (1226/TB-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v cử giảng viên tham gia tập huấn phân tích đất “Những vấn đề cơ bản về phân tích hiện trường đất ô nhiễm và bảo vệ đất” tại Huế. (1241/ĐHPVĐ). (Cô Nhi Phương)

+ Công văn v/v kê khai thông tin của cá nhân phục vụ việc khẩu trừ thuế TNCN năm 2018. (1245/ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v yêu cầu học sinh, sinh viên hoàn thành việc nộp học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019. (1240/ĐHPVĐ-KHTC)

               THỨ HAI 28/10/2018

8h00

Họp trao đổi về thanh toán hợp đồng vượt giờ

(Thầy Duy dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ BA 29/10/2018

14h00

Họp Chi bộ thường kỳ

TP: Đảng viên chi bộ

VP Bộ môn

Hóa học

               THỨ TƯ 30/10/2018

15h00

Đại hội Liên chi đoàn Khoa HSMt

TP: Đoàn viên Liên chi, khách mời

GĐ2

986 Quang Trung

               THỨ NĂM 01/11/2018

 

 

 

               THỨ SÁU 02/11/2018

8h00

Họp góp ý, điều chỉnh sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

(Thầy Duy, cô Dung dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ BẢY 03/11/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 4/11/2018

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 22:43 24/05/2019 [32]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 06:30 18/05/2019 [44]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019) 20:36 12/05/2019 [48]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 22:46 05/05/2019 [55]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019) 20:29 01/05/2019 [54]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019) 21:36 19/04/2019 [76]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019) 21:35 19/04/2019 [39]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019) 17:57 08/04/2019 [87]


       Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019) 17:56 08/04/2019 [47]


       Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 17:55 08/04/2019 [45]


      Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019) 17:55 17/03/2019 [131]


      Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019) 11:03 10/03/2019 [112]


      Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019 21:19 03/03/2019 [111]


      Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019 18:17 24/02/2019 [113]


      Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [125]

       Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [212]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [174]
       Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [196]
       Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [188]
       Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [196]
       Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [195]
       Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [212]
       Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [216]
       Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018) 08:48 03/12/2018 [197]
       Lịch tuần công tác 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018) 04:00 26/11/2018 [256]
       Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018) 05:28 19/11/2018 [218]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường