Thứ bảy, 20/04/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)
 Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)
 Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019
  Thông báo về việc chuyển đổi thẻ ATM của CBVC đang sử dụng Thẻ ATM của BIDV sang Thẻ ATM của Vietcombank (bắt buộc)
 Thông báo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019
 Thời khóa biểu tuần 39 bắt đầu từ ngày 15/4/2019
 Thông báo về việc tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 - 2019
 Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019 đối với CBVC
  Thông báo số 432/TB-ĐHPVĐ v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
 Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)
 Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)
 Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019
  Thông báo về việc chuyển đổi thẻ ATM của CBVC đang sử dụng Thẻ ATM của BIDV sang Thẻ ATM của Vietcombank (bắt buộc)
 Thông báo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019
 Thời khóa biểu tuần 39 bắt đầu từ ngày 15/4/2019
 Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019)
  Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019)
  Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019)
 Thông báo về việc tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 - 2019
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [218]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019 21:10 19/04/2019 [12]


      Thời khóa biểu tuần 39 bắt đầu từ ngày 15/4/2019 07:58 16/04/2019 [23]


      Thời khóa biểu tuần 38 bắt đầu từ ngày 08/4/2019 06:32 06/04/2019 [32]


      Thời khóa biểu tuần 37 bắt đầu từ ngày 01/4/2019 06:47 01/04/2019 [28]


      Thời khóa biểu tuần 36 bắt đầu từ ngày 25/3/2019 22:10 22/03/2019 [43]


      Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019 17:52 17/03/2019 [48]


      Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019 11:09 10/03/2019 [71]


      Thời khóa biểu tuần 33 bắt đầu từ ngày 04/3/2019 21:17 03/03/2019 [70]


      Thời khóa biểu tuần 32 bắt đầu từ ngày 25/02/2019 17:42 24/02/2019 [77]


      Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019 06:42 18/02/2019 [91]


      Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019 22:05 20/01/2019 [202]


      Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019 20:06 13/01/2019 [128]


      Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019 15:22 05/01/2019 [169]


      Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018 21:00 30/12/2018 [141]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018 21:25 21/12/2018 [143]

       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018 12:51 15/12/2018 [154]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [172]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [137]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [265]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [196]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [259]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [214]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [203]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [221]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018 04:53 09/09/2018 [248]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018 04:14 01/09/2018 [265]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường