Thứ năm, 20/06/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [272]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019 22:52 05/05/2019 [137]


      Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 29/4/2019 20:36 01/05/2019 [72]


      Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 22/4/2019 21:10 19/04/2019 [91]


      Thời khóa biểu tuần 39 bắt đầu từ ngày 15/4/2019 07:58 16/04/2019 [78]


      Thời khóa biểu tuần 38 bắt đầu từ ngày 08/4/2019 06:32 06/04/2019 [80]


      Thời khóa biểu tuần 37 bắt đầu từ ngày 01/4/2019 06:47 01/04/2019 [88]


      Thời khóa biểu tuần 36 bắt đầu từ ngày 25/3/2019 22:10 22/03/2019 [105]


      Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019 17:52 17/03/2019 [106]


      Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019 11:09 10/03/2019 [126]


      Thời khóa biểu tuần 33 bắt đầu từ ngày 04/3/2019 21:17 03/03/2019 [128]


      Thời khóa biểu tuần 32 bắt đầu từ ngày 25/02/2019 17:42 24/02/2019 [131]


      Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019 06:42 18/02/2019 [147]


      Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019 22:05 20/01/2019 [265]


      Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019 20:06 13/01/2019 [189]


      Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019 15:22 05/01/2019 [227]

       Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018 21:00 30/12/2018 [196]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018 21:25 21/12/2018 [199]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018 12:51 15/12/2018 [213]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [231]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [191]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [330]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [247]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [317]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [263]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [251]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [262]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường