Thứ bảy, 04/07/2020    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO TRƯỜNG
     Thông báo về việc kê khai thông tin của cá nhân phục vụ khấu trừ thuế TNCN năm 2019 17:26 16/09/2019 [301]

Các biểu mẫu đính kèm

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về việc tổ chức Lễ hội chào mừng năm học 2019 - 2020 09:52 15/10/2019 [577]


      Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 09:49 08/10/2019 [304]


      Đăng ký tham gia làm đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh 16:35 27/09/2019 [254]


      Thông báo xét tuyển đợt 4 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 15:51 27/09/2019 [249]


      Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2020 12:28 27/09/2019 [247]


      Thông báo về việc rà soát, bổ sung chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn 12:22 27/09/2019 [258]


      Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung Bộ" 12:11 27/09/2019 [221] Thông báo
 
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 49 từ 22/06/2020 - 27/06/2020
 Thời khóa biểu T42 NH 2019-2020 (04/05/2020 - 10/05/2020)
 Thời khóa biểu T30 NH 2019-2020 (02/03/2020 - 08/03/2020)
 Lịch tuần 27, năm học 2019-2020 (Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)
 Lịch tuần 26, năm học 2019-2020 (Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)
 Thời khóa biểu T26 NH 2019-2020 (13/01/2020 - 19/01/2020)
 Lịch tuần 25, năm học 2019-2020 (Từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)
 Thời khóa biểu T25 NH 2019-2020 (06/01/2020 - 11/01/2020)
 Thời khóa biểu T24NH 2019-2020 (30/12/2019 - 05/01/2019)

 Tin quan trọng
 
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
  Lịch tuần 22 NH 2019-2020 (16/12/2019-22/12/2019)
 Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên 2019
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2019-2020
 Lịch thi môn riêng HK 1 - NH 2019-2020 Khóa 17-18
 Thông báo về việc tổ chức Lễ hội chào mừng năm học 2019 - 2020
 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2019 - 2020
 Đăng ký tham gia làm đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
 Thông báo xét tuyển đợt 4 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2020
Liên kết
bllcuuhs
giaotrinh
Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường