Thứ hai, 18/02/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
 Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 Thông báo về tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)
 Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019


 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
     ______Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
     ______Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
     ______Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
     ______Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018
     ______Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018
     ______Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018
     ______Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018

 LỊCH THI
     Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ II NH 2017-2018
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ I năm học 2017-2018
     ______Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2016-2017 (Cập nhật phòng thi)
     ______Lịch thi môn chung học kỳ hè năm học 2016-2017
 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường