THÔNG TIN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (VÒNG 1) - KỲ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017

  Thứ tư, 16/01/2019    
Tài khoản: Mật khẩu:
Tìm kiếm:    
 

 

 

 

1) Nội quy thi thi trắc nghiệm trên máy vi tính - Kỳ thi tuyển giáo viên của các Huyện, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi năm 2017

2) Hướng dẫn thí sinh thực hiện các bước thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính

3) Hướng dẫn giám thị thực hiện các bước tổ chức cho thí sinh thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính

4) Thông báo thời gian, địa điểm thi 2 môn Ngoại ngữ và Tin học (vòng 1)

5) Sơ đồ phòng thi Nhà thực hành Công nghệ thông tin (Nhà H) tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

6) Thông báo lịch tập huấn công tác coi thi cho các bộ làm nhiệm vụ thi

7) Lịch thi phân theo ca thi

8) Lịch thi các môn trong các ca thi