THÔNG TIN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (VÒNG 1) - KỲ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017

  Thứ năm, 18/10/2018    
Tìm kiếm:    
 

 

 

 

     2) Hướng dẫn các bước thực hiện thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính (Dùng cho thí sinh) 07:33 30/10/2017 [4013]

 
Các tin khác liên quan :

      5) Sơ đồ phòng thi Nhà thực hành Công nghệ thông tin (Nhà H) tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 07:34 30/10/2017 [3146]


      4) Thông báo thời gian, địa điểm, lịch thi 2 môn Ngoại ngữ và Tin học (vòng 1) - Kỳ thi tuyển dụng giáo viên của các Huyện, Thành phố năm 2017 07:34 30/10/2017 [2962]


      3) Hướng dẫn các bước thực hiện tổ chức, quản lý thí sinh thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính (Dùng cho giám thị) 07:33 30/10/2017 [1520]


      1) Nội quy thi thi trắc nghiệm trên máy vi tính, kỳ thi tuyển giáo viên cho các Huyện, Thành phố tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 07:33 30/10/2017 [1811]