THÔNG TIN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (VÒNG 1) - KỲ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017

  Thứ tư, 16/01/2019    
Tìm kiếm:    
 

 

 

 

     2) Hướng dẫn các bước thực hiện thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính (Dùng cho thí sinh) 07:33 30/10/2017 [4032]

 
Các tin khác liên quan :

      5) Sơ đồ phòng thi Nhà thực hành Công nghệ thông tin (Nhà H) tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 07:34 30/10/2017 [3185]


      4) Thông báo thời gian, địa điểm, lịch thi 2 môn Ngoại ngữ và Tin học (vòng 1) - Kỳ thi tuyển dụng giáo viên của các Huyện, Thành phố năm 2017 07:34 30/10/2017 [2985]


      3) Hướng dẫn các bước thực hiện tổ chức, quản lý thí sinh thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính (Dùng cho giám thị) 07:33 30/10/2017 [1575]


      1) Nội quy thi thi trắc nghiệm trên máy vi tính, kỳ thi tuyển giáo viên cho các Huyện, Thành phố tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 07:33 30/10/2017 [1825]