Thứ năm, 26/04/2018     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường đại học địa phương đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục vào tháng 10/2017 - Địa chỉ 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn - WebSite: pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

  

     
   
 
     
     

 


 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018
     Đề án tuyển sinh hệ chính quy năm 2018

 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
     Chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng, Đại học - Hệ chính quy năm 2018

 BẢNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
     Bảng tổ hợp môn xét tuyển năm 2018

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY
     Thông báo tuyển sinh TC, CĐ, ĐH hệ chính quy

 NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
     Ngưỡng đảm báo chất lượng đầu vào