Thứ ba, 20/10/2020    
Tìm kiếm:    
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 10:53 07/06/2019 [545]

  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1. Chức năng:
         Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác đào tạo Sau đại học của nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
        - Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường theo quy định hiện hành.
- Tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật tiến bộ với các cơ sở sản xuất. Tổ chức, quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của trường.
- Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học ngoài trường.
- Làm đầu mối trong việc quản lý đào tạo Sau đại học.
- Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ.
- Tham mưu xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động quan hệ với các trường, viện nghiên cứu và các đối tác nước ngoài để tìm kiếm cơ hội học tập, hợp tác trong đào tạo, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý, khai thác viện trợ, cập nhật công nghệ tiên tiến trên thế giới.
- Tham mưu và chuẩn bị các văn bản để Ban Giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan nước ngoài về các hoạt động hợp tác quốc tế. 
- Giao dịch với các cá nhân, cơ quan, tổ chức quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 
 
 
 

 
 

 Thông báo
 
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc thống nhất thực hiện 04 đề tài nghiên cứu (nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2021)
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI"
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ"
 Thông báo số 1885/BGDDT-GDĐH v/v tham luận tại Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
 Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020

  

 Tin quan trọng
 
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi