Thứ hai, 28/09/2020     TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC - VĂN BẰNG HAI - LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Tìm kiếm:    

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 
 
 
 
 
 

 

 LIÊN THÔNG
     Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh năm 2018 15:14 11/03/2019 [169]

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 năm 2019 15:16 11/03/2019 [713]


      Thông báo Tuyển sinh đại học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 - Đợt 2 năm 2018 15:14 11/03/2019 [154]


      Thông báo Tuyển sinh đại học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018. 15:13 11/03/2019 [114]


 

 
THÔNG TIN ĐÀO TẠO VỀ:  
1. VĂN BẰNG 2   
2. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO   
3. ĐÀO TẠO TỪ XA   
4. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
 
LIÊN HỆ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN   
986 QUANG TRUNG, TP. QUẢNG NGÃI       
ĐT: 0255.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn
 
 
THÔNG TIN ĐÀO TẠO VỀ:  
 
 
CAO HỌC
 
 
 
 
LIÊN HỆ
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
509 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. QUẢNG NGÃI       
ĐT: 0255.3825366  - Email:  qlkh@pdu.edu.vn