Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa Cơ Bản
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
TỔ BỘ MÔN
 Bộ Môn Vật Lý
 Bộ Môn Hóa Học
 Bộ môn GDQP và AN
 Bộ Môn Toán
TỆP TIN
 Xác suất thống kê
Thầy Trần Đức Thịnh
 Hóa học phân tích 1
TS. Võ Thị Việt Dung
 Phương trình Vi phân
ThS. Liên Vương Lâm
 Phương pháp dạy học Hóa học 1
Vương Cẩm Hương
 Tâm lý học TDTT
Hồ Văn Cường
 Thiên văn học
Nguyễn Thị Kiều Thu
 Vệ sinh Y học TDTT
Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ và nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời giúp cho sinh viên có được những tài liệu và nắm chắc những kiến thức có thể vận dụng trong quá trình công tác ở trường phổ thông sau này, chúng tôi tổ chức biên soạn đề cương bài giảng môn vệ sinh và y học Thể dục thể thao dành cho sinh viên hệ cao đẳng – ngành giáo dục thể chất trường Đại học Phạm Văn Đồng sử dụng trong quá trình học tập với hình thức lưu hành nội bộ.
Trần Ngọc Huy
 Hóa học vô cơ 1
ThS. Lê Thị Như Quỳnh
 Điện tử học
Trương Văn Thanh
 Quang học
ThS. Nguyễn Đình Đức
 Bóng chuyền
Nguyễn Văn Trương
 Cầu lông
Lê Văn Đương
 Hóa vô cơ 2
Nguyễn Thị Nhi Phương
 Quy hoạch tuyến tính
Ths. Phan Bá Trình
 Thể dục thực dụng - Thể dục đồng diễn
Tạ Thị Minh Châu
 Toán cao cấp B1 dành cho khối kỹ thuật
Nguyễn Viết Trí
 Bài giảng Hóa học hữu cơ 1
Vương Cẩm Hương
 Vật lý đại cương 1
ThS. Nguyễn Đình Đức (chủ biên)
 Vật lý đại cương 2
Trần Thị Thu Thủy
 Hóa học công nghệ môi trường 2
Lê Thị Như Quỳnh
 Hóa học các nguyên tố đất hiếm
Võ Thị Việt Dung
 Các nguyên tố đất hiếm
TS. Võ Thị Việt Dung
 Hóa học Công nghệ - Môi trường 2
Lê Thị Như Quỳnh
 Bóng bàn
Hồ Văn Cường
 Bỏng rổ
Trần Ngọc Huy
 Các phương pháp phổ nghiệm xác đinh cấu trúc hợp chất hữu cơ
TS. Lê Hoàng Duy
 Vật lý Phân tử và Nhiệt học
Nguyễn Thị Kiều Thu
 Hình thái, giải phẩu thực vật học
Nguyễn Thị Hòa
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học
Tạ Thanh Hiếu
 Tiếng Việt 3
Võ Duy Ấn
 Nhập môn Tô Pô
Liên Vương Lâm
 Toán Cao cấp C (dành cho ngành kinh tế)
Nguyễn Viết Trí
 Các phương pháp phổ nghiệm xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ
Lê Hoàng Duy
 Bài giảng Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Bài giảng môn Cờ vua
Võ Duy Quân
 Bơi lội
Hồ Văn Cường
 Điện Kỹ thuật 2
Đỗ Mười
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn