Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa Cơ Bản
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
TỔ BỘ MÔN
 Bộ môn Sư phạm Mầm non
 Bộ môn Sư phạm Tiểu học
 Bộ môn Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp
 Bộ môn Địa - KT Công nghiệp - KT Phục v
TỆP TIN
 Bài giảng C++
C++
 Đất trồng - Phân Bón
Thầy Ngụy Trường Huy
 Giải phẫu sinh lý, vệ sinh phòng bệnh trẻ em
Thầy Trần Ngọc Hải
 Chương trình-phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục Mầm Non
Cô : Lê Thị Hằng Nga
 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học
Thầy Đồng Muôn
 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic
Thầy Phạm Huy Thông
 Văn học 1
Cô Lê Thị Hồng Thắm
 Tiếng Việt 1
Cô Nguyễn Thị Hồng Liên
 Địa lý tự nhiên Việt Nam 1
Thầy Phan Thông
 Bản đồ học
Thầy Lê Đình Phương
 Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học
Mục tiêu học phần là trình bày và phân tích được những vấn đề chung của việc cho trẻ làm quen với văn học. Hiểu và vận dụng được những tri thức khoa học về phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với văn học ở trường mầm non cũng như việc sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục tích hợp ở trường mầm non
Cô Nguyễn Thị Thiện
 Môi trường và Con người
Trong giai đoạn hiện nay, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã làm phát sinh nhiều vấn đề môi trường gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phần lớn cư dân trên trái đất. Sự thiết hiểu biết về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường. Nếu mỗi cá nhân đều có ý thức đóng góp bảo vệ môi trường thì các hành động dù nhỏ nhưng tích cực cũng sẽ tạo nên những thay đổi lớn tốt đẹp hơn cho môi trường.
ThS. Phạm Nghi (chủ biên)
 Tiếng Việt thực hành
 Tiếng Việt 2 - dành cho hệ CĐ ngành Giáo dục Tiểu học
Cô Nguyễn Tú Anh
 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em
ThS. Cao Thị Lệ Huyền
 Phân loại thực vật
ThS. Trương Thị Thảo
 Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 Học phần cơ sở tự nhiên xã hội
Đồng Muôn
 Dân số - môi trường - AIDS - Ma túy
Nguyễn Trung Nhân
 Các tập hợp số
Lê Văn Thuận
 Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội ở Tiểu học
Trần Thị Hạnh Thắm
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1
Tạ Thanh Hiếu
 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học - Học phần 1
Nguyễn Thị Hồng Liên
 Sinh thái học và Môi trường
Lê Thị Thính
 Sự phát triển thể chất của trẻ em ở lứa tuổi mầm non
Trần Ngọc Hải
 Thức ăn vật nuôi
Lê Văn An
 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
GV: Đồng Muôn
 Giải phẫu- sinh lý người
Phan Đình Hải
 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
Phan Thủy Tần
 Nhập môn lý thuyết SX&TK toán
Võ Tuấn Thanh
 Bài giảng: Thú y
Lê Văn An
 Sử dụng phương tiện-thiết bị dạy học môn Địa Lý ở Trường PT THCS
Phan Thông
 Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học THCS
Trương Thị Thảo
 Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 Phương pháp giáo dục mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình
Nguyễn Thị Thu Hảo
 Đổi mới phương pháp dạy - học địa lý ở trường THCS
Phan Thông
 Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp
Lê Văn An
 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ truyện
Cao Thị Lệ Huyền
 Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học 2
Tạ Thanh Hiếu
 Thiết kế bài giảng điện tử
Trương Văn Thanh
 Văn học thiếu nhi
Lê Thị Hồng Thắm
 Vi sinh vật học
Nguyễn Trung Nhân
 Phương pháp dạy học Kỹ thuật Công nghiệp ở THCS
Trương Văn Thanh
 Văn học 2, Thi pháp học, Thi pháp văn học dân gian
Nguyễn Thị Hồng Liên
 Đấu tranh sinh học và ứng dụng
Trương Thị Thảo
 Giáo dục môi trường ở Tiểu học
Đồng Muôn
 Giáo dục dinh dưỡng
Bùi Thị Ánh Tuyết
 Hoạt động ngoại khóa Địa lý ở Trường THCS
Phan Thông
 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 3
Lê Thị Hồng Thắm
 Hình thái, giải phẩu thực vật học
Nguyễn Thị Hòa
 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 3
Tạ Thanh Hiếu
 Tiếng Việt 3
Võ Duy Ấn
 Bài giảng thiết kế trên máy vi tính
Nguyễn Quận
 Quản lý trong Giáo dục Mầm non
Nguyễn Thị Thiện
 Vệ sinh dinh dưỡng
Trương Thị Thảo
 Quản lý trong giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Thiện
 Địa lý các Châu lục 2
Trương Thị Thu Hường
 Bài giảng Địa lý tự nhiên đại cương 3
Trương Thị Thu Hường
 Bài giảng Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
Nguyễn Thị Thu Hảo
 Bài giảng Tổ chức và trang trí bàn tiệc
Nguyễn Thị Phê
 Bài Giảng Ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lý
Lê Đình Phương
 Bắt bông kem
Nguyễn Thị Phê
 Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Số: 599/QĐ-ĐHPVĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn