Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
 Khoa Hóa-Sinh-Môi trường
 Khoa GDTC-QPAN
TỆP TIN
 Marketing cơ bản
 Quản trị học
 Tài chính Tiền tệ
 Thị trường chứng khoán
 Kinh tế vĩ mô (tín chỉ)
 Kinh tế vi mô (tín chỉ)
 Thanh toán quốc tế
 Nguyên lý thống kê
 Hướng dẫn giải bài tập môn nguyên lý thống kê
 Bài giảng tài chính Doanh nghiệp Phần II
ThS. Nguyễn Thị Huyền
 Bài giảng: Phân tích hoạt động Kinh tế ( Dành cho đào tạo tín chỉ )
ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
 Bài Giảng: Tài Chính Doanh Nghiệp - Phần I
ThS: Huỳnh Đinh Phát
 Bài Giảng: Thống kê Doanh Nghiệp ( Dùng cho đào tạo tín chỉ )
ThS. Tạ Công Miên
 Bài Tập: Phân tích hoạt động Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
 Kế toán tài chính - Phần 1
Ths. Bùi Tá Toán
 Kinh tế Quốc tế
Ths. Nguyễn Hoàng Ngân
 Thuế
Ths. Cao Anh Thảo
 Nguyên lý Kế toán
Ths. Huỳnh Thị Thanh Dung
 Lịch sử các học thuyết kinh tế
ThS. Nguyền Thị Huyền
 Kế toán Tài chính 2
ThS. Bùi Tá Toàn
 Kiểm toán
ThS. Trần Mai Lâm Ái
 Phân tích báo cáo tài chính
ThS. Phạm Thị Ý Nguyện
 Bảo hiểm đại cương
Huỳnh Đinh Phát
 Chuyên đề báo cáo tài chính
Phạm Thị Minh Hiếu
 Kế toán quản trị
Huỳnh Thị Thanh Dung
 Lịch sử kinh tế quốc dân
Nguyễn Mạnh Hiếu
 Bài giảng Kế toán Ngân hàng
Huỳnh Thị Thanh Dung
 Bài giảng Kế toán Tài chính - phần 3
Bùi Tá Toàn
 Bài giảng Tin học Kế toán
Huỳnh Đinh Phát
 Bài giảng Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Kế toán kho bạc
Bùi Tá Toàn
 Quản trị chuỗi cung ứng
Nguyễn Thị Huyền
 Quản trị nguồn nhân lực
Nguyễn Hoàng Ngân
 Quản trị sản xuất
Cao Anh Thảo
 Bài Giảng Kinh Tế Vi mô 1
Danh cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại Học
ThS. Nguyễn Thị Huyền
 Bài Giảng Môn Kinh Tế Vĩ Mô 1
(Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)
Th.S Nguyễn Thị Hồng Đào
 Bài Giảng môn: Lịch Sử các học thuyết Kinh Tế
(Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)
Th.S Bùi Tá Toàn
 Bài Giảng Nguyên Lý Kế Toán
(Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)
Th.S Huỳnh Thị Thanh Dung
 Bài Giảng Quản Trị Học
(Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)
Th.S Cao Anh Thảo
 Bài Giảng Môn: Tài Chính Tiền Tệ
(Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)
Th.S Huỳnh Đinh Phát
 Khởi sự kinh doanh
Cao Anh Thảo
 Kinh tế công cộng
Nguyễn Mạnh Hiếu
 Kinh tế lao động
Nguyễn Thị Hồng Đào
 Kinh tế phát triển - phần 1
Huỳnh Đinh Phát
 Nghiên cứu Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 Quản trị tài chính
Nguyễn Thị Huyền
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn