Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
    TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG

Tìm kiếm :
TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG
 Khoa Cơ Bản
 Khoa SPTN
 Khoa SPXH
 Khoa KTCN
 Khoa CNTT
  Khoa Kinh tế
 Khoa Ngoại Ngữ
 Khoa LLCT
TỆP TIN
 Marketing cơ bản
 Quản trị học
 Tài chính Tiền tệ
 Thị trường chứng khoán
 Kinh tế vĩ mô (tín chỉ)
 Kinh tế vi mô (tín chỉ)
 Thanh toán quốc tế
 Nguyên lý thống kê
 Hướng dẫn giải bài tập môn nguyên lý thống kê
 Bài giảng tài chính Doanh nghiệp Phần II
ThS. Nguyễn Thị Huyền
 Bài giảng: Phân tích hoạt động Kinh tế ( Dành cho đào tạo tín chỉ )
ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
 Bài Giảng: Tài Chính Doanh Nghiệp - Phần I
ThS: Huỳnh Đinh Phát
 Bài Giảng: Thống kê Doanh Nghiệp ( Dùng cho đào tạo tín chỉ )
ThS. Tạ Công Miên
 Bài Tập: Phân tích hoạt động Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
 Kế toán tài chính - Phần 1
Ths. Bùi Tá Toán
 Kinh tế Quốc tế
Ths. Nguyễn Hoàng Ngân
 Thuế
Ths. Cao Anh Thảo
 Nguyên lý Kế toán
Ths. Huỳnh Thị Thanh Dung
 Lịch sử các học thuyết kinh tế
ThS. Nguyền Thị Huyền
 Kế toán Tài chính 2
ThS. Bùi Tá Toàn
 Kiểm toán
ThS. Trần Mai Lâm Ái
 Phân tích báo cáo tài chính
ThS. Phạm Thị Ý Nguyện
 Bảo hiểm đại cương
Huỳnh Đinh Phát
 Chuyên đề báo cáo tài chính
Phạm Thị Minh Hiếu
 Kế toán quản trị
Huỳnh Thị Thanh Dung
 Lịch sử kinh tế quốc dân
Nguyễn Mạnh Hiếu
 Bài giảng Kế toán Ngân hàng
Huỳnh Thị Thanh Dung
 Bài giảng Kế toán Tài chính - phần 3
Bùi Tá Toàn
 Bài giảng Tin học Kế toán
Huỳnh Đinh Phát
 Bài giảng Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn