Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Sơ đồ Website
  Thông tin chung
    Trang chủ
      Giới thiệu
        Giới thiệu
        Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu
      Lãnh đạo trường
      Cơ cấu tổ chức
        Logo
      Chương trình đào tạo
        Đại học, Cao đẳng
        Trung cấp
      Nghiên cứu khoa học
      Phòng, Ban, Trung tâm
        Phòng Đào tạo
        Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
        Phòng Tổ chức cán bộ
        Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
        Phòng Hành chính - Quản trị
        Phòng Công tác  Học sinh - Sinh viên
        Phòng Kế hoạch - Tài chính
        Trung tâm Giáo dục thường xuyên
        Trung tâm Thông tin tư liệu
        Ban Quản lý ký túc xá
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
      Khoa - Bộ môn
        Khoa Công nghệ Thông tin
        Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
        Khoa Ngoại ngữ
        Khoa Kinh tế
        Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
        Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
        Khoa Sư phạm Tự nhiên
        Khoa Sư phạm Xã hội
        Khoa Lý luận chính trị
      Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn