Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
Chương trình đào tạo Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Ứng dụng CNTT
 Chương trình đào tạo Tiếng Anh
Chương trình đào tạo Tiếng Anh A1
   Chương trình đào tạo Tiếng Anh A2
  Chương trình đào tạo Tiếng Anh B1
            


 Chương trình đào tạo Tiếng Pháp
   Chương trình đào tạo Tiếng Pháp A1  
Chương trình đào tạo Tiếng Pháp A2
Chương trình đào tạo Tiếng Pháp B1
            

 Chương trình đào tạo Ứng dụng Công nghệ Thông tin
   Chương trình đào tạo CNTT Cơ bản  
Chương trình đào tạo CNTT Nâng cao

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn