Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức, sự kiện

Công ty TMA Solutions tổ chức Hội thảo "Các chương trình đào tạo của TMA và định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên Công nghệ thông tin Trường Đại học Phạm Văn Đồng"

Tổ chức chương trình Homestay cho HSSV Lào năm 2019

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU) phối hợp Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TP.HCM chủ trì, phối hợp Trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Ngãi”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng UEL - làm chủ nhiệm, PGS.TS Phạm Đăng Phước - Nguyên Hiệu trưởng PDU - đồng chủ nhiệm.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Ngày sách Việt Nam 2019
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Ngày sách Việt Nam 2019
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1165/BGDĐT - GDTX ngày 25/3/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và hưởng ứng Ngày sách tỉnh Quảng Ngãi 2019; ngày 19 tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Phòng tự học, Khu ký túc xá sinh viên.

1 2 3 4 5 ... 127
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn