Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/ 4/ 1985 Nơi sinh: Tp Quảng Ngãi
Quê quán: P. Nghĩa Lộ - Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 570 - Nguyễn Công Phương – Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3825195, NR: , Di Động: 0988356367
Fax:  Email: nttthuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm vật lý
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ năm 2007 đến năm 2011 Trường Đại học Quy Nhơn Giảng dạy
Từ năm 2012 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Tìm hiểu và khắc phục những sai lầm, khó khăn của học sinh khi giải bài tập vật lý lớp 10 phần “Các định luật bảo toàn” 2006/ 2007 Trường Chủ đề tài
 2 Xây dựng và tổ chức dạy học khóa học tự chọn có nội dung tích hợp về đề tài biến đổi khí hậu cho học sinh lớp 11 2010/ 2011 Đề tài thạc sĩ Chủ đề tài
 3 Xây dựng nội dung và quy trình tổ chức dạy học tích hợp về chủ đề năng lượng ở trung học phổ thông 2013/ 2014 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Dạy học theo trạm một số kiến thức về Hiệu ứng nhà kính và các kết quả thu được 2011  Tạp chí Giáo dục (Năm 2011)


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn