Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Đức Thịnh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Đức Thịnh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1961 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2014, CH Pháp
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Tổ Mầm non - Khoa Sư phạm tự nhiên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đội 10, thôn Độc lập, tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0905.818.549
Fax:  Email: dttvi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Ngành học: Giáo dục Mầm non
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Đại học Paris 13- Cộng hòa Pháp
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Bằng C (TCF:447/ 600)
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2009 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn