Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Trần Đức Thịnh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Đức Thịnh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1961 Nơi sinh: Tịnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 1983, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Toán, khoa Sư phạm Tự nhiên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 32- Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3825195, NR: 0255 3823419 , Di Động: 0935395599
Fax:  Email: tdthinh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học Sư phạm
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm Toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1983
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: Trình độ A

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/1983 đến 8/2007 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi Giảng viên
8/2007 đến 6/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Bài tập Xác suất thống kê 1999 Trường Chủ đề tài
 2 Bài tập Hình học 1 2002 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Hướng tới giáo dục phổ thông, Tổ Toán Lý Khoa Cơ Bản đổi mới phương pháp dạy học Toán đào tạo giáo viên Trung học cơ sở 2009  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học
2  Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm ngành Toán, Lý – Bất cập, thực trạng và giải pháp 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng
3  Ba mươi bốn cách dựng hình phụ cho một bài toán 2016  Khoa học & công nghệ, trường ĐH Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn