Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Bùi Thị Ánh Tuyết
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Bùi Thị Ánh Tuyết Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1990 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3825195, NR: , Di Động: 01222305767
Fax:  Email: btatuyet@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Qui Nhơn
Ngành học: Giáo dục mầm non
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Bình thường

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/2014 - 9/2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên tập sự
9/2015 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn