Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Phạm Thủy Tần
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Thủy Tần Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1965 Nơi sinh: Đức Phổ
Quê quán: Xã Phổ Cường - Huyện Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 1986, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự Nhiên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 10 Phường Chánh lộ TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 01644217123
Fax:  Email: pttan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn
Ngành học: Ngữ Văn
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1986
Bằng đại học 2: Giáo dục đặt biệt – Chuyên ngành Kiếm thính Năm tốt nghiệp: 1998
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/1986 - 1989 Trường THPT Nội Trú 1/6 Nghĩa Bình Giảng dạy
1989 – 1992 Trường Trung hoc sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy
1992 – 2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn