Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Trần Thị Hạnh Thắm
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Hạnh Thắm Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1962 Nơi sinh: xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán: Tổ 5, phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 1985, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5, phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055.3825195, NR: , Di Động: 0983.577227
Fax:  Email: tththam@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sử - Chính trị
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1985
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1985 - 1988 Trường Sư phạm miền núi Nghĩa Bình Giảng dạy
1988 - 1992 Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy
1992 - 2007 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn