PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG