Thứ sáu, 23/10/2020     CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM SINH VIÊN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG,AN NINH.
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 09, năm học 2019-2020 (Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)
 Lịch tuần công tác 08, năm học 2019-2020 (Từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)
 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Lịch tuần công tác 06, năm học 2019-2020 (Từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
 Lịch tuần công tác 03, năm học 2019-2020 (Từ 05/08/2019 đến 11/08/2019)
  Mẫu phiếu đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019
 Lịch tuần công tác 53, năm học 2018-2019 (Từ 22/07/2019 đến 28/07/2019)
 Lịch tuần công tác 51, năm học 2018-2019 (Từ 08/07/2019 đến 14/07/2019)
 BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
 

 THỜI KHÓA BIỂU
     Lịch tuần công tác 09, năm học 2019-2020 (Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)
     ______Lịch tuần công tác 08, năm học 2019-2020 (Từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)
     ______Lịch tuần công tác 06, năm học 2019-2020 (Từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
     ______Lịch tuần công tác 03, năm học 2019-2020 (Từ 05/08/2019 đến 11/08/2019)
     ______Lịch tuần công tác 53, năm học 2018-2019 (Từ 22/07/2019 đến 28/07/2019)
     ______Lịch tuần công tác 51, năm học 2018-2019 (Từ 08/07/2019 đến 14/07/2019)
     ______Lịch tuần công tác 50, năm học 2018-2019 (Từ 01/07/2019 đến 07/07/2019)
     ______Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/06/2019 đến 23/06/2019)

 LỊCH CÔNG TÁC KHOA
     Lịch tuần công tác 09, năm học 2019-2020 (Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)
     ______Lịch tuần công tác 08, năm học 2019-2020 (Từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)
     ______Lịch tuần công tác 06, năm học 2019-2020 (Từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
     ______Lịch tuần công tác 03, năm học 2019-2020 (Từ 05/08/2019 đến 11/08/2019)
     ______Lịch tuần công tác 53, năm học 2018-2019 (Từ 22/07/2019 đến 28/07/2019)
     ______Lịch tuần công tác 51, năm học 2018-2019 (Từ 08/07/2019 đến 14/07/2019)
     ______Lịch tuần công tác 50, năm học 2018-2019 (Từ 01/07/2019 đến 07/07/2019)
     ______Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/06/2019 đến 23/06/2019)

 LỊCH HỌC LẠI

 TIẾN TRÌNH HỌC TẬP
     Lịch trình phân bố Đại đội và thời khóa biểu môn GDQP,AN khóa CĐ16 năm học 2017-2018
     ______Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 lớp CSG15 (môn riêng)
     ______Kế hoạch năm học 2017-2018

 LỊCH TRỰC KHOA

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lịch tuần công tác 09, năm học 2019-2020 (Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)
 Lịch tuần công tác 08, năm học 2019-2020 (Từ 09/09/2019 đến 15/09/2019)
 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
 Mẫu đăng ký giao ước thi đua
 Lịch tuần công tác 06, năm học 2019-2020 (Từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
 Lịch tuần công tác 03, năm học 2019-2020 (Từ 05/08/2019 đến 11/08/2019)
  Mẫu phiếu đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019
 Lịch tuần công tác 53, năm học 2018-2019 (Từ 22/07/2019 đến 28/07/2019)
 Lịch tuần công tác 51, năm học 2018-2019 (Từ 08/07/2019 đến 14/07/2019)
 BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

       

  

Bản quyền thuộc về Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng An ninh, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Thưởng - Trưởng khoa

Quản trị website: ThS. Võ Duy Quân - Điện thoại: 0982899982 (Email: vdquan@pdu.edu.vn)

ThS. Bùi Thị Lệ Huyền - Điện thoại: 0976.071287 (Email: btlhuyen@pdu.edu.vn)

Điện thoại liên hệ: 0255.3824040