Thứ ba, 20/10/2020    
Tìm kiếm:    

 THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
     Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
     ______Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
     ______Thông báo về việc thống nhất thực hiện 04 đề tài nghiên cứu (nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2021)
     ______Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
     ______Thông báo về việc phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020
     ______Kế hoạch thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020
     ______Thông báo v/v đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2019-2020

 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017
     ______DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
     DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013
     ______DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012

 LÝ LỊCH KHOA HỌC CBGV
     LÝ LỊCH KHOA HỌC
     ______Phòng - Ban - Trung tâm
     ______Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
     ______Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
     ______Khoa Lý luận Chính trị
     ______Khoa Sư phạm Xã hội
     ______Khoa Sư phạm Tự nhiên
     ______Khoa Kinh tế

 QUY ĐỊNH NCKH ĐỐI VỚI CBGV
     Mẫu đơn hỗ trợ công bố quốc tế
     ______Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường
     ______Bổ sung một số nội dung của Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên
     ______Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên
     ______Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
     ______Các biểu mẫu quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

 QUY ĐỊNH NCKH ĐỐI VỚI SV
     Qui định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường ĐH Phạm Văn Đồng
     ______Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
     ______Thông tư 18/2016/TT-BGD ĐT Quy chế xét tặng giải thưởng
 
 

 Thông báo
 
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc thống nhất thực hiện 04 đề tài nghiên cứu (nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2021)
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI"
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ"
 Thông báo số 1885/BGDDT-GDĐH v/v tham luận tại Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
 Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020

  

 Tin quan trọng
 
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi