Chủ nhật, 29/05/2016
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học các môn chung thực hiện trong học kỳ hè 2016
 PPPH và Thời khóa biểu liên thông áp dụng từ 06/6/2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học đến hết ngày 12/6/2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 16/5/2016)
 1054/TB-ĐHPVĐ ngày 12/5/16: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thời khóa biểu các lớp liên thông khóa 15 áp dụng từ 15/5/2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 9/5/16)
 Dự thảo Kế hoạch năm học 2016-2017
 960/TB-ĐHPVĐ ngày 29/4/16: Thông báo V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2015-2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 04/5/16)
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
     Dự thảo Kế hoạch năm học 2016-2017
     960/TB-ĐHPVĐ ngày 29/4/16: Thông báo V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2015-2016
     Chương trình ôn tập tốt nghiệp 2016 ( Kèm theo thông báo số 535/TB - ĐHPVĐ ngày 29/3/2016)
     650/TB-ĐHPVĐ ngày 15/4/2016 V/v kế hoạch kết thúc năm học 2015-2016; nghỉ hè; công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2016; và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
     Thông báo v/v tổ chức dạy học GDQP-AN Cao đẳng chính quy khóa 14, Cao đẳng liên thông khóa 15 năm học 2015-2016

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
     PPPH và Thời khóa biểu liên thông áp dụng từ 06/6/2016
     Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học đến hết ngày 12/6/2016
     Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 16/5/2016)
     Thời khóa biểu các lớp liên thông khóa 15 áp dụng từ 15/5/2016
     Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 9/5/16)

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
     Mẫu đề cương chi tiết học phần và mẫu chương trình tổng thể có bổ sung mục mục tiêu
     Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
     Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
     Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ (Mẫu 07, Mẫu 08)
     Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp

 BIỂU MẪU DÀNH CHO KHOA
     Danh sách số điện thoại các đoàn thực tập sư phạm (năm học 2015-2016)
     Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm
     Mẫu danh mục các học phần đào tạo liên thông
     Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
     Mẫu chuyển đổi điểm học phần giữa niên chế và tín chỉ

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
     Mẫu nhập điểm của các lớp CAO ĐẲNG khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp ĐẠI HỌC khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp CAO ĐẲNG khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Mẫu nhập điểm của các lớp ĐẠI HỌC khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
      Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
     Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
     Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
     Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
     Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
     Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV

 Thông báo
 
 1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
 1825/2015/TB ngày 23/11/15: V/v thống nhất một số nội dung trong công tác rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1744/2015/TB ngày 12/11/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đối với bậc ĐH khóa 13, 14, 15 và CĐ khóa 13, 14, 15 theo học chế tín chỉ
 1673/2015/CV ngày 03/11/15: V/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của CSĐT
 1571/2015/TB ngày 30/10/15: V/v triển khai chương trình đào tạo Liên thông Cao đẳng, Đại học Năm 2015
 1536/2015/TB ngày 23/10/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học liên thông ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức VLVH năm 2015
 1462/2015/TB ngày 05/10/15: V/v tiếp tục công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1413/2015/TB ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học các môn chung thực hiện trong học kỳ hè 2016
 PPPH và Thời khóa biểu liên thông áp dụng từ 06/6/2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học đến hết ngày 12/6/2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 16/5/2016)
 1054/TB-ĐHPVĐ ngày 12/5/16: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thời khóa biểu các lớp liên thông khóa 15 áp dụng từ 15/5/2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 9/5/16)
 Dự thảo Kế hoạch năm học 2016-2017
 960/TB-ĐHPVĐ ngày 29/4/16: Thông báo V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2015-2016
 Thời khóa biểu môn chung và bố trí phòng học (áp dụng từ ngày 04/5/16)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3713123 - 055.3821313, Fax: 055-3824925
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: www.pdu.edu.vn

Untitled Document