Thứ năm, 24/07/2014 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Kế hoạch năm học 2014 - 2015
 Kết quả học tập Lớp bổ sung kiến thức Khóa 13 năm học 2013-2014
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2014 - 2015
 1004/2014/TB ngày 30/6/2014: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ hè điều chỉnh
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ hè mới nhất (Thời gian áp dụng từ 16/6/2014 )
 Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN
 Mẫu đề cương chi tiết học phần
 Thời khóa biểu và phân phòng học, phòng thi học kỳ, phòng thi tốt nghiệp từ ngày 02/6/2014 đến ngày 21/6/2014
 Thời khóa biểu, phân phòng học và phòng thi từ ngày 2/6/2014
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   1004/2014/TB ngày 30/6/2014: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014
      V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014
   746/2014/TB ngày 13/5/2014: V/v triển khai dạy học bổ sung kiến thức cho các lớp CĐLT Giáo dục Mầm non và ĐHLT Sư phạm tiếng Anh hình thức vừa làm vừa học
   745/2014/TB ngày 13/5/2014: V/v kế hoạch dạy học lớp CĐLT Giáo dục Mầm non và triển khai dạy học lớp CĐLT Giáo dục Tiểu học
   716/2014/TB ngày 06/5/2014: V/v tổ chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2013-2014
   715/2014/TB ngày 06/5/2014: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2013-2014; nghỉ hè; công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2014; và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ hè điều chỉnh
      TKB có điều chỉnh lịch học học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal của lớp CSI12
   Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ hè mới nhất (Thời gian áp dụng từ 16/6/2014 )
   Thời khóa biểu và phân phòng học, phòng thi học kỳ, phòng thi tốt nghiệp từ ngày 02/6/2014 đến ngày 21/6/2014
   Thời khóa biểu, phân phòng học và phòng thi từ ngày 2/6/2014
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 26/5/2014

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
      Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
    Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
   Danh sách lớp bổ sung kiến thức (BSK13, BSKCT13)
    Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH tại Sơn Tây, HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2013-2014
      Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2013-2014
   Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
   Danh sách chính thức các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
   Danh sách chính thức các lớp (CĐ Khóa 12) đăng ký học phần HK 2 năm học 2013-2014
   Danh sách chính thức các lớp đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2013-2014

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
 1004/2014/TB ngày 30/6/2014: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014
 746/2014/TB ngày 13/5/2014: V/v triển khai dạy học bổ sung kiến thức cho các lớp CĐLT Giáo dục Mầm non và ĐHLT Sư phạm tiếng Anh hình thức vừa làm vừa học
 745/2014/TB ngày 13/5/2014: V/v kế hoạch dạy học lớp CĐLT Giáo dục Mầm non và triển khai dạy học lớp CĐLT Giáo dục Tiểu học
 716/2014/TB ngày 06/5/2014: V/v tổ chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2013-2014
 715/2014/TB ngày 06/5/2014: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2013-2014; nghỉ hè; công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2014; và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
 614/2014/TB ngày 17/4/2014: V/v xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo học chế tín chỉ và điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
 613/2014/QĐ ngày 17/4/2014: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết các học phần thuộc các chương trình đào tạo bậc ĐH và bậc CĐ theo học chế tín chỉ
 562/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 416/2014/TB ngày 13/3/2014: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo năm 2014
 302/2014/TB ngày 28/2/2014: V/v rà soát tiến độ xây dựng đề cương chi tiết để hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Kế hoạch năm học 2014 - 2015
 Kết quả học tập Lớp bổ sung kiến thức Khóa 13 năm học 2013-2014
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2014 - 2015
 1004/2014/TB ngày 30/6/2014: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ hè điều chỉnh
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ hè mới nhất (Thời gian áp dụng từ 16/6/2014 )
 Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN
 Mẫu đề cương chi tiết học phần
 Thời khóa biểu và phân phòng học, phòng thi học kỳ, phòng thi tốt nghiệp từ ngày 02/6/2014 đến ngày 21/6/2014
 Thời khóa biểu, phân phòng học và phòng thi từ ngày 2/6/2014