Thứ ba, 06/10/2015 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 05/10/2015
 1413/2015/QĐ ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1331/2015/QĐ ngày 04/9/15: V/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
 1330/2015/QĐ ngày 04/9/15: V/v công nhận danh sách HSSV hệ chính quy tiếp tục tiến độ học tập, tạm ngừng tiến độ học tập, điều chỉnh tiến độ học và buộc thôi học, năm học 2015 - 2016
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015
 1198/2015/TB ngày 10/08/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non hình thức VLVH năm 2015
  Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
 Danh sách sinh viên được công nhận cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An Ninh năm 2015(Đợt 2)
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   1413/2015/QĐ ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
      Về công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
   1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015
   1198/2015/TB ngày 10/08/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non hình thức VLVH năm 2015
   1230/2015/TB ngày 18/08/15: V/v xét lên lớp năm học 2015 – 2016 (đối với hệ niên chế) và xét cảnh báo kết quả học tập HK II năm học 2014 – 2015 (đối với hệ tín chỉ)
   1147/2015/TB ngày 22/07/15: V/v kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 05/10/2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
      -Mẫu bảng điểm chuyên cần
-Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
   Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
    Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
      -Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
-Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13, CĐ Tiểu học Khóa 14 Sơn Tây

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học )
   Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

 Thông báo
 
 1413/2015/QĐ ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015
 1198/2015/TB ngày 10/08/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non hình thức VLVH năm 2015
 1230/2015/TB ngày 18/08/15: V/v xét lên lớp năm học 2015 – 2016 (đối với hệ niên chế) và xét cảnh báo kết quả học tập HK II năm học 2014 – 2015 (đối với hệ tín chỉ)
 1147/2015/TB ngày 22/07/15: V/v kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo
 1118/2015/TB ngày 17/07/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng 13, 14 theo học chế tín chỉ
 1106/2015/TB ngày 15/07/15: V/v công nhận và cấp chứng nhận tốt nghiệp Tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 1021/2015/TB ngày 30/06/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 13 năm học 2014-2015
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp bổ sung kiến thức Khóa 14
 912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 05/10/2015
 1413/2015/QĐ ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1331/2015/QĐ ngày 04/9/15: V/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
 1330/2015/QĐ ngày 04/9/15: V/v công nhận danh sách HSSV hệ chính quy tiếp tục tiến độ học tập, tạm ngừng tiến độ học tập, điều chỉnh tiến độ học và buộc thôi học, năm học 2015 - 2016
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015
 1198/2015/TB ngày 10/08/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non hình thức VLVH năm 2015
  Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
 Danh sách sinh viên được công nhận cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An Ninh năm 2015(Đợt 2)
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016