Thứ tư, 29/07/2015 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
 1147/2015/TB ngày 22/07/15: V/v kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo
 Bảng thời khóa biểu các môn chung cho các lớp khóa cũ đang học tại trường
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016 (Đợt 1)
 Kết quả tốt nghiệp năm học 2015
 1118/2015/TB ngày 17/07/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng 13, 14 theo học chế tín chỉ
 1106/2015/TB ngày 15/07/15: V/v công nhận và cấp chứng nhận tốt nghiệp Tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 Kế hoạch năm học 2015 - 2016
 1021/2015/TB ngày 30/06/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 13 năm học 2014-2015
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp Cao đẳng Tiểu học Sơn Tây (CTHVST14)
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   1147/2015/TB ngày 22/07/15: V/v kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo
      Kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo
   1118/2015/TB ngày 17/07/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng 13, 14 theo học chế tín chỉ
   1021/2015/TB ngày 30/06/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 13 năm học 2014-2015
   912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
   869/2015/TB ngày 01/06/15: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2014-2015

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Bảng thời khóa biểu các môn chung cho các lớp khóa cũ đang học tại trường
      Nhà trường đã ban hành báo giảng và phân công giảng dạy cũng như tổ chức cho đăng ký các lớp học phần,
Đây là bảng dự kiến TKB các môn chung cho các lớp khóa cũ đang học tại trường.
Kính đề nghị các thầy cô giáo và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn căn cứ vào TKB dự kiến và chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với trợ lý các văn phòng khoa và phòng Đào tạo để rà soát, bổ sung, điều chỉnh TKB phù hợp, tránh những sai, trùng, thiếu sót gây ảnh hưởng đến công việc chung và các công việc riêng của cá nhân và đơn vị sau này. Các phản hồi càng sớm càng tốt và hạn đến 05/8/2015. Kính mong được sự phối hợp, công hưởng!
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/6/2015 (Tuần 46)
   Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
      -Mẫu bảng điểm chuyên cần
-Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
   Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
    Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
      -Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
-Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )
      Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học )
   Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
    Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

 Thông báo
 
 1147/2015/TB ngày 22/07/15: V/v kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo
 1118/2015/TB ngày 17/07/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng 13, 14 theo học chế tín chỉ
 1106/2015/TB ngày 15/07/15: V/v công nhận và cấp chứng nhận tốt nghiệp Tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 1021/2015/TB ngày 30/06/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 13 năm học 2014-2015
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp bổ sung kiến thức Khóa 14
 912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 869/2015/TB ngày 01/06/15: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2014-2015
 Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
 757/2015/TB ngày 14/05/15: V/v báo giảng và phân công giảng dạy, các nội dung liên quan của học kỳ hè năm học 2014-2015
 Danh sách các học phần đăng ký học kỳ hè năm học 2014-2015

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
 1147/2015/TB ngày 22/07/15: V/v kết luận và định hướng chỉ đạo của Hiệu trưởng về một số vấn đề trong công tác đào tạo
 Bảng thời khóa biểu các môn chung cho các lớp khóa cũ đang học tại trường
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016 (Đợt 1)
 Kết quả tốt nghiệp năm học 2015
 1118/2015/TB ngày 17/07/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng 13, 14 theo học chế tín chỉ
 1106/2015/TB ngày 15/07/15: V/v công nhận và cấp chứng nhận tốt nghiệp Tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 Kế hoạch năm học 2015 - 2016
 1021/2015/TB ngày 30/06/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 13 năm học 2014-2015
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp Cao đẳng Tiểu học Sơn Tây (CTHVST14)