Thứ tư, 10/02/2016
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
  Thời khóa biểu môn chung và phân phòng học áp dụng từ ngày 11.01.2016
 Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 04/01/2016
 Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
 1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
 Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Báo giảng và phân công giảng dạy lớp các lớp QLGD năm học 2015 - 2016
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016 (Đợt 3)
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
   1825/2015/TB ngày 23/11/15: V/v thống nhất một số nội dung trong công tác rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
   1744/2015/TB ngày 12/11/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đối với bậc ĐH khóa 13, 14, 15 và CĐ khóa 13, 14, 15 theo học chế tín chỉ
   1673/2015/CV ngày 03/11/15: V/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của CSĐT
   1571/2015/TB ngày 30/10/15: V/v triển khai chương trình đào tạo Liên thông Cao đẳng, Đại học Năm 2015

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
      Thời khóa biểu môn chung và phân phòng học áp dụng từ ngày 11.01.2016
   Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 04/01/2016

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu đề cương chi tiết học phần và mẫu chương trình tổng thể có bổ sung mục mục tiêu
   Mẫu bảng điểm chuyên cần + Mẫu danh sách HSSV học lại, học cải thiện điểm
   Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ (Mẫu 07, Mẫu 08)
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp

 BIỂU MẪU DÀNH CHO KHOA
   Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm
      Mẫu danh sách đoàn thực tập sư phạm
   Mẫu danh mục các học phần đào tạo liên thông
   Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu chuyển đổi điểm học phần giữa niên chế và tín chỉ
   Biểu mẫu điều chỉnh phân công giảng dạy

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
    Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
      -Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
-Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13, CĐ Tiểu học Khóa 14 Sơn Tây

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
   Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
   Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
      Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV

 Thông báo
 
 1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
 1825/2015/TB ngày 23/11/15: V/v thống nhất một số nội dung trong công tác rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1744/2015/TB ngày 12/11/15: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 đối với bậc ĐH khóa 13, 14, 15 và CĐ khóa 13, 14, 15 theo học chế tín chỉ
 1673/2015/CV ngày 03/11/15: V/v cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của CSĐT
 1571/2015/TB ngày 30/10/15: V/v triển khai chương trình đào tạo Liên thông Cao đẳng, Đại học Năm 2015
 1536/2015/TB ngày 23/10/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học liên thông ngành Sư phạm tiếng Anh hình thức VLVH năm 2015
 1462/2015/TB ngày 05/10/15: V/v tiếp tục công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo
 1413/2015/TB ngày 16/9/15: V/v công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng, Đại học kỳ thi ngày 31/10/2015
 1344/2015/TB ngày 08/09/15: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2015

 Tin đọc nhiều nhất
 
  Thời khóa biểu môn chung và phân phòng học áp dụng từ ngày 11.01.2016
 Thời khóa biểu và phân phòng học áp dụng từ 04/01/2016
 Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN
 1936/2015/TB ngày 09/12/15: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2016 (kỳ thi ngày 31 tháng 01 năm 2016)
 Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
 Báo giảng và phân công giảng dạy lớp các lớp QLGD năm học 2015 - 2016
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016 (Đợt 3)

Untitled Document