Thứ năm, 18/09/2014 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 1422/2014/TB ngày 17/9/14: V/v báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
 1398/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v công nhận kết quả xét vào học các ngành đào tạo năm học 2014-2015 của học sinh diện 30a (lớp BSK13)và học sinh diện cử tuyển (lớp BSKCT13)
 1399/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v buộc thôi học của học sinh diện 30a (lớp BSK13)
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 8) áp dụng từ ngày 15/9/2014
 1378/2014/TB ngày 09/9/14: V/v tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SVHS hệ chính quy - năm 2014
 Thời khóa biểu và phân công phòng học (dự kiến ) từ ngày 15/9/2014
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 6) áp dụng từ ngày 03/9/2014
 Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   1422/2014/TB ngày 17/9/14: V/v báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
      Về việc báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
     1378/2014/TB ngày 09/9/14: V/v tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SVHS hệ chính quy - năm 2014
   1151/2014/TB ngày 04/8/2014: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 09 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
   1113/2014/TB ngày 28/7/2014: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13 và Cao đẳng 12, 13 theo học chế tín chỉ
   1004/2014/TB ngày 30/6/2014: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 8) áp dụng từ ngày 15/9/2014
      Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 8) áp dụng từ ngày 15/9/2014
   Thời khóa biểu và phân công phòng học (dự kiến ) từ ngày 15/9/2014
   Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 6) áp dụng từ ngày 03/9/2014
   Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 5) áp dụng từ ngày 25/8/2014
   Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 4) áp dụng từ ngày 18/8/2014

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
       Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách lớp bổ sung kiến thức (BSK13, BSKCT13)
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH tại Sơn Tây, HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
      Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2013-2014
   Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
 1422/2014/TB ngày 17/9/14: V/v báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
 1398/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v công nhận kết quả xét vào học các ngành đào tạo năm học 2014-2015 của học sinh diện 30a (lớp BSK13)và học sinh diện cử tuyển (lớp BSKCT13)
 1399/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v buộc thôi học của học sinh diện 30a (lớp BSK13)
 1378/2014/TB ngày 09/9/14: V/v tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SVHS hệ chính quy - năm 2014
 1151/2014/TB ngày 04/8/2014: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 09 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
 1113/2014/TB ngày 28/7/2014: V/v triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13 và Cao đẳng 12, 13 theo học chế tín chỉ
 1004/2014/TB ngày 30/6/2014: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014
 746/2014/TB ngày 13/5/2014: V/v triển khai dạy học bổ sung kiến thức cho các lớp CĐLT Giáo dục Mầm non và ĐHLT Sư phạm tiếng Anh hình thức vừa làm vừa học
 745/2014/TB ngày 13/5/2014: V/v kế hoạch dạy học lớp CĐLT Giáo dục Mầm non và triển khai dạy học lớp CĐLT Giáo dục Tiểu học
 716/2014/TB ngày 06/5/2014: V/v tổ chức lễ bế giảng các lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục trường Mầm non, trường Phổ thông năm học 2013-2014

 Tin đọc nhiều nhất
 
 1422/2014/TB ngày 17/9/14: V/v báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
 1398/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v công nhận kết quả xét vào học các ngành đào tạo năm học 2014-2015 của học sinh diện 30a (lớp BSK13)và học sinh diện cử tuyển (lớp BSKCT13)
 1399/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v buộc thôi học của học sinh diện 30a (lớp BSK13)
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 8) áp dụng từ ngày 15/9/2014
 1378/2014/TB ngày 09/9/14: V/v tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SVHS hệ chính quy - năm 2014
 Thời khóa biểu và phân công phòng học (dự kiến ) từ ngày 15/9/2014
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 6) áp dụng từ ngày 03/9/2014
 Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015