Thứ hai, 06/07/2015 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp Cao đẳng Tiểu học Sơn Tây (CTHVST14)
 Điểm thi tốt nghiệp kỳ thi 13/6/2015
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp bổ sung kiến thức Khóa 14
 912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/6/2015 (Tuần 46)
 Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
 869/2015/TB ngày 01/06/15: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2014-2015
 Bố trí phòng dạy học của các lớp học cải thiện điểm
 Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
 757/2015/TB ngày 14/05/15: V/v báo giảng và phân công giảng dạy, các nội dung liên quan của học kỳ hè năm học 2014-2015
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
      Thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
   869/2015/TB ngày 01/06/15: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2014-2015
   616/2015/TB ngày 17/04/15: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015, nghỉ hè, công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015 và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
    559/2015/TB ngày 07/04/15: V/v danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015
   527/2015/TB ngày 01/04/15: V/v thực hiện dạy học lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/6/2015 (Tuần 46)
      Phân phòng học từ 13/6/23015
   Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
      Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ
   Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
    Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
      -Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
-Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )
      Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học )
   Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
    Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

 Thông báo
 
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp bổ sung kiến thức Khóa 14
 912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 869/2015/TB ngày 01/06/15: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2014-2015
 Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
 757/2015/TB ngày 14/05/15: V/v báo giảng và phân công giảng dạy, các nội dung liên quan của học kỳ hè năm học 2014-2015
 Danh sách các học phần đăng ký học kỳ hè năm học 2014-2015
 616/2015/TB ngày 17/04/15: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2014-2015, nghỉ hè, công tác trong và sau hè đối với các lớp chính quy chưa tốt nghiệp năm 2015 và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới
 589/2015/TB ngày 14/04/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 13 năm học 2014-2015
  559/2015/TB ngày 07/04/15: V/v danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015
 527/2015/TB ngày 01/04/15: V/v thực hiện dạy học lớp Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Tiểu học theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp Cao đẳng Tiểu học Sơn Tây (CTHVST14)
 Điểm thi tốt nghiệp kỳ thi 13/6/2015
 Kết quả học tập HK2 (Lần 1) năm học 2014-2015 Lớp bổ sung kiến thức Khóa 14
 912/2015/TB ngày 10/06/15: V/v thực hiện quy trình xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 13/6/2015 (Tuần 46)
 Mẫu kê khai vượt giờ chuẩn cả năm năm học 2014-2015
 869/2015/TB ngày 01/06/15: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2014-2015
 Bố trí phòng dạy học của các lớp học cải thiện điểm
 Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ)
 757/2015/TB ngày 14/05/15: V/v báo giảng và phân công giảng dạy, các nội dung liên quan của học kỳ hè năm học 2014-2015