Thứ bảy, 22/11/2014 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 17) áp dụng từ ngày 17/11/2014
 1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ
 Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015
 Bảng dự kiến phân phòng học và phòng thi từ ngày 24/11/2014
  Bố trí phòng học (tuần thứ 15) áp dụng từ ngày 03/11/2014
 Hoàn chỉnh chương trình môn học bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/14: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
 1549/2014/QĐ ngày 09/10/14: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 12 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
      Về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
   1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ
   Hoàn chỉnh chương trình môn học bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   1549/2014/QĐ ngày 09/10/14: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 12 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
   1437/2014/TB ngày 18/9/14: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐLT ngành GDMN VLVH mở tại huyện Sơn Tây

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 17) áp dụng từ ngày 17/11/2014
      Phòng học từ ngày 17/11/2014 có điều chỉnh, các lớp QLGD học tại nhà G (G104 QLMN, G105 QLPT), các khoa căn cứ thực hiện phù hợp. Các phòng Nhà E nhà trường sử dụng cho đơn vị ngoài trường mượn trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong 2 tuần từ 17/11/2014 đến 28/11/3014
   Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015

 BỐ TRÍ PHÒNG HỌC MÔN CHUNG
   Bảng dự kiến phân phòng học và phòng thi từ ngày 24/11/2014
      Đây là bảng dự kiến phân phòng học và phòng thi học kỳ I đối với các khóa học tại trường, các đơn vị chuyên môn xem và có điều chỉnh, đề xuất cần phản hồi cho trường để có phương án phù hợp qua địa chỉ thư này. Lưu ý: Trong tuần lễ từ 24/11/2014 có một số phòng học dự phòng cho khóa 13 và khóa 14 tại nhà A (từ A101 đến A 506) các cán bộ, giáo viên có nhu cầu bổ sung cần đăng ký trước 3 ngày để tiện sắp xếp.
    Bố trí phòng học (tuần thứ 15) áp dụng từ ngày 03/11/2014

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
      Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ
   Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN
   Mẫu đề cương chi tiết học phần
   Mẫu thanh toán giờ vượt chuẩn năm học 2013-2014

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
       Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH tại Sơn Tây, HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
   Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
      Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2013-2014
   Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
 1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
 1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ
 Hoàn chỉnh chương trình môn học bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 1549/2014/QĐ ngày 09/10/14: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 12 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
 1437/2014/TB ngày 18/9/14: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐLT ngành GDMN VLVH mở tại huyện Sơn Tây
 1422/2014/TB ngày 17/9/14: V/v báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
 1398/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v công nhận kết quả xét vào học các ngành đào tạo năm học 2014-2015 của học sinh diện 30a (lớp BSK13)và học sinh diện cử tuyển (lớp BSKCT13)
 1399/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v buộc thôi học của học sinh diện 30a (lớp BSK13)
 1378/2014/TB ngày 09/9/14: V/v tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SVHS hệ chính quy - năm 2014
 1151/2014/TB ngày 04/8/2014: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 09 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp

 Tin đọc nhiều nhất
 
 1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
 Thời khóa biểu và bố trí phòng học (tuần thứ 17) áp dụng từ ngày 17/11/2014
 1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ
 Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015
 Bảng dự kiến phân phòng học và phòng thi từ ngày 24/11/2014
  Bố trí phòng học (tuần thứ 15) áp dụng từ ngày 03/11/2014
 Hoàn chỉnh chương trình môn học bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/14: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
 1549/2014/QĐ ngày 09/10/14: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 12 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp