Thứ sáu, 19/12/2014 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
 Thời khóa biểu và phòng học từ 15/12/2014 (Tuần 21)
 Bảng phân phòng học và phòng thi trong thời gian từ 05/01/2014 đến 17/01/2014
 2012/2014/TB ngày 09/12/14: V/v bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)
 Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Thời khóa biểu và phòng học từ 08/12/2014
 Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
  Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   2012/2014/TB ngày 09/12/14: V/v bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)
      Về bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)
   1625/2014/TB ngày 21/10/14: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học ngành CNTT hình thức VLVH năm 2014
   1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
   1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ
   1549/2014/QĐ ngày 09/10/14: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 12 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và phòng học từ 15/12/2014 (Tuần 21)
      Thời khóa biểu và phòng học từ 15/12/2014
   Thời khóa biểu và phòng học từ 08/12/2014

 BỐ TRÍ PHÒNG HỌC MÔN CHUNG
   Bảng phân phòng học và phòng thi trong thời gian từ 05/01/2014 đến 17/01/2014
      Bảng phân phòng học và phòng thi trong thời gian từ 05/01/2014 đến 17/01/2014. Các khoa lưu ý để bố trí phòng thi đúng. Các phản hồi khác làm việc trực tiếp với phòng Đào tạo.
   Bảng dự kiến phân phòng học và phòng thi từ ngày 24/11/2014
    Bố trí phòng học (tuần thứ 15) áp dụng từ ngày 03/11/2014

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
      Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ
   Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN
   Mẫu đề cương chi tiết học phần

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
       Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
    Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
 2012/2014/TB ngày 09/12/14: V/v bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)
 Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 1625/2014/TB ngày 21/10/14: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học ngành CNTT hình thức VLVH năm 2014
 1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
 1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ
 1549/2014/QĐ ngày 09/10/14: V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu 01 chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ và 12 chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp
 1437/2014/TB ngày 18/9/14: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐLT ngành GDMN VLVH mở tại huyện Sơn Tây
 1422/2014/TB ngày 17/9/14: V/v báo giảng và phân công giảng dạy bổ sung đợt 2 năm học 2014 - 2015
 1398/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v công nhận kết quả xét vào học các ngành đào tạo năm học 2014-2015 của học sinh diện 30a (lớp BSK13)và học sinh diện cử tuyển (lớp BSKCT13)
 1399/2014/QĐ ngày 11/9/14: V/v buộc thôi học của học sinh diện 30a (lớp BSK13)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
 Thời khóa biểu và phòng học từ 15/12/2014 (Tuần 21)
 Bảng phân phòng học và phòng thi trong thời gian từ 05/01/2014 đến 17/01/2014
 2012/2014/TB ngày 09/12/14: V/v bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)
 Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Thời khóa biểu và phòng học từ 08/12/2014
 Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
  Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015