Thứ năm, 29/01/2015 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Bảng phân phòng học và phòng thi từ 26/01/2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 26/01/2015 (Tuần 27)
  123/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc TCCN khóa 14 năm học 2014-2015
 127/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 126/2015/TB ngày 16/01/15: V/v điều chỉnh kế hoạch năm học 2014-2015 đối với các lớp đại học và cao đẳng khóa 13 hệ chính quy
 Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 19/01/2015 (Tuần 26)
 Danh sách lớp bổ sung kiến thức diện 30a tuyển sinh năm 2014
 Kết quả điểm học tập Bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh của các Bậc Cao đẳng 12, Đại học 11, 12
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
    123/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc TCCN khóa 14 năm học 2014-2015
      Về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc TCCN khóa 14 năm học 2014-2015
   127/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
   126/2015/TB ngày 16/01/15: V/v điều chỉnh kế hoạch năm học 2014-2015 đối với các lớp đại học và cao đẳng khóa 13 hệ chính quy
   2134/2014/TB ngày 27/12/14: V/v Kế hoạch thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2015
   2012/2014/TB ngày 09/12/14: V/v bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 26/01/2015 (Tuần 27)
      Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 26/01/2015 (Tuần 27)
   Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 19/01/2015 (Tuần 26)

 BỐ TRÍ PHÒNG HỌC MÔN CHUNG
   Bảng phân phòng học và phòng thi từ 26/01/2015
      Bảng phân phòng học và phòng thi từ 26/01/2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO CBGV
   Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
      Mẫu bảng điểm học phần theo hệ tín chỉ
   Mẫu chương trình môn học dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp
   Mẫu lịch trình giảng dạy - Tín chỉ
   Biểu mẫu chương trình và phiếu nhận xét chương trình TCCN
   Mẫu đề cương chi tiết học phần

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
      -Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
-Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
   Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
    Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
   Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
  123/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc TCCN khóa 14 năm học 2014-2015
 127/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 126/2015/TB ngày 16/01/15: V/v điều chỉnh kế hoạch năm học 2014-2015 đối với các lớp đại học và cao đẳng khóa 13 hệ chính quy
 Kết quả điểm học tập Bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh của các Bậc Cao đẳng 12, Đại học 11, 12
 2134/2014/TB ngày 27/12/14: V/v Kế hoạch thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp Đại học tốt nghiệp năm 2015
 2012/2014/TB ngày 09/12/14: V/v bổ sung đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp vừa làm vừa học năm 2014 (kỳ thi ngày 27 tháng 12 năm 2014)
 Bổ sung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 1625/2014/TB ngày 21/10/14: V/v kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học ngành CNTT hình thức VLVH năm 2014
 1903/2014/TB ngày 21/11/14: V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
 1851/2014/TB ngày 13/11/14: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 đối với bậc Đại học khóa 13, 14 và Cao đẳng khóa 12, 13, 14 theo học chế tín chỉ

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Bảng phân phòng học và phòng thi từ 26/01/2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 26/01/2015 (Tuần 27)
  123/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc TCCN khóa 14 năm học 2014-2015
 127/2015/TB ngày 16/01/15: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 126/2015/TB ngày 16/01/15: V/v điều chỉnh kế hoạch năm học 2014-2015 đối với các lớp đại học và cao đẳng khóa 13 hệ chính quy
 Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 19/01/2015 (Tuần 26)
 Danh sách lớp bổ sung kiến thức diện 30a tuyển sinh năm 2014
 Kết quả điểm học tập Bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh của các Bậc Cao đẳng 12, Đại học 11, 12