Thứ sáu, 18/04/2014 Chào mừng các bạn đến với Website Phòng Đào tạo - Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
Tìm kiếm:    


 Tin mới nhất
 
 Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 05/5 (dự kiến)
 Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 26/4
 Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ, thi tốt nghiệp từ 19/4
 V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 562/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 Chương trình đào tạo Bậc Đại học liên thông Ngành Sư phạm Tiếng Anh
 Thời khóa biểu và phân phòng học chính thưc từ 14/4/2014
 Thời khóa biểu và phòng học lớp Cử tuyển CĐSP Tây trà áp dụng từ 21/4/2014
 564/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên bậc Cao đẳng
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 07/4/2014
   Đăng nhập  
  Tài khoản:  
  Mật khẩu:  
 
 


 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
   Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào Tạo

 THÔNG BÁO
   562/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
      V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
   564/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên bậc Cao đẳng
   416/2014/TB ngày 13/3/2014: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo năm 2014
   302/2014/TB ngày 28/2/2014: V/v rà soát tiến độ xây dựng đề cương chi tiết để hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ
   179/2014/TB ngày 23/01/14: V/v Kế hoạch tốt nghiệp các lớp ĐH liên thông, TCN Thú y và thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp CĐ, ĐH tốt nghiệp năm 2014

 THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUNG
   Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 05/5 (dự kiến)
      Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 05/5 (dự kiến)
   Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 26/4
   Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ, thi tốt nghiệp từ 19/4
   Thời khóa biểu và phân phòng học chính thưc từ 14/4/2014
   Thời khóa biểu và phòng học lớp Cử tuyển CĐSP Tây trà áp dụng từ 21/4/2014

 BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM
   Mẫu nhập điểm của các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
      Giáo viên lấy mẫu, nhập điểm thành phần vào tương ứng các cột HS, gửi kết quả về Phòng đào tạo tại địa chỉ email: phongdaotao@pdu.edu.vn
    Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
   Danh sách lớp bổ sung kiến thức (BSK13, BSKCT13)
    Mẫu nhập điểm của các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
   Mẫu nhập điểm của các lớp VLVH tại Tây Trà, Sơn Tây, HĐ SGD&ĐT QN(CMNV13), ĐH Liên thông SP Tiếng Anh K13

 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
   Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ
   Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban)
   Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV
   Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp
   Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế

 Thông báo
 
 562/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 416/2014/TB ngày 13/3/2014: V/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo năm 2014
 302/2014/TB ngày 28/2/2014: V/v rà soát tiến độ xây dựng đề cương chi tiết để hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ
 179/2014/TB ngày 23/01/14: V/v Kế hoạch tốt nghiệp các lớp ĐH liên thông, TCN Thú y và thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp CĐ, ĐH tốt nghiệp năm 2014
 178/2014/TB ngày 23/01/14: V/v điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ III đối với lớp TCN Thú y tại huyện Sơn Tây năm học 2013- 2014
 165/2014/TB ngày 15/01/14: V/v Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Liên thông ngành Giáo dục thể chất năm 2014
 150/2014/TB ngày 15/01/14: V/v thực hiện kê khai và tính giờ Học kỳ I năm học 2013-2014 theo quy định.
 Danh sách chính thức các lớp Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
 Danh sách chính thức các lớp Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014
 1153/2013/TB ngày 12/12/13: V/v kê khai khối lượng thực hiện quy chuẩn của giáo viên, giảng viên giảng dạy và khối lượng thực hiện công việc phục vụ đối với khối hành chính tại các lớp có sinh viên Lào năm học 2013-2014

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 05/5 (dự kiến)
 Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ từ 26/4
 Bảng phân phòng học và phòng thi học kỳ, thi tốt nghiệp từ 19/4
 V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 562/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v thi lần 2 môn GDQP-AN đối với các lớp khóa 13 bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 Chương trình đào tạo Bậc Đại học liên thông Ngành Sư phạm Tiếng Anh
 Thời khóa biểu và phân phòng học chính thưc từ 14/4/2014
 Thời khóa biểu và phòng học lớp Cử tuyển CĐSP Tây trà áp dụng từ 21/4/2014
 564/2014/TB ngày 04/4/2014: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên bậc Cao đẳng
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ ngày 07/4/2014