Thứ bảy, 24/03/2018    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 PHÂN CÔNG ĐÓN TIẾP HỖ TRỢ HSSV
     Phân công đón tiếp, tư vấn hỗ trợ cho học sinh sinh viên 20:40 20/03/2013 [3071]
 
  
     Thông tin dưới đây giúp các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu làm việc với phòng đào tạo: Muốn giải quyết việc gì, nên gặp ai?

 
Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Trưởng phòng
Số điện thoại: 0914012714
Email: thanhhaits@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV

 
 
Họ và tên: PHẠM THANH HÙNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0983099344
Email: pthung@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn, giải đáp mọi yêu cầu thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV
 


 
Họ và tên: PHẠM HUY THÔNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0986780108
Email: phthong@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Công tác thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận, thực tế, rèn nghề.
2. Tư vấn học tập cho lưu học sinh Lào (nếu có tổ chức)

 
 
Họ và tên: LÊ VĂN TƯƠNG
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0914121313
Email: levantuongpdu@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Nhận đơn xét học lại, học bổ túc kiến thức, ôn thi đầu vào (cho hệ liên thông, VLVH)
2. Tư vấn về thời khóa biểu, bố trí phòng học
 

 
Họ và tên: NGUYỄN VÂN NAM
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0914417077
Email: vannam62@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải đáp các vấn đề liên quan đến kết quả học tập.
2. Bố trí học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh
3. Tư vấn, giải thích điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học, điều kiện dự thi tốt nghiệp; điều kiện làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp (cho cả diện lưu ban).

 
 
Họ và tên: PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: chuyên viên
Số điện thoại: 0986878602
Email: minhphuong1601@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tư vấn về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết hoc phần, chuẩn đầu ra
 

 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH MINH
Học vị: Cử nhân
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0976315436
Email: ntbminh@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Cấp phát bảng điểm, kết quả học tập
2. Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
3. Tư vấn chương trình, quy chế, kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng diện 30a và lớp Quản lý giáo dục

 
 
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIỆT 
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại: 0917874768
Email: ntviet@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Giải thích, hỗ trợ các nội dung liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo
2. Hỗ trợ đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ
 


 Tin mới nhất
 
 Lý lịch khoa học của viên chức giảng viên phòng Đào tạo
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
 Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018
 Hướng dẫn thực hiện đào tạo đại học liên thông, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Lý lịch khoa học của viên chức giảng viên phòng Đào tạo
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
 Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018
 Hướng dẫn thực hiện đào tạo đại học liên thông, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao