Thứ hai, 16/07/2018    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý 09:17 11/05/2018 [203]

Tải chương trình

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [1270]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [264]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [250]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [216]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [270]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [218]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [270]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [205]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [162]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [144]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [121]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [113]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [140]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [139]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [183]

       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [122]
       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [144]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [204]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [192]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [180]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [182]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [120]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [168]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [184]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [154]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3407]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng năm 2018
 Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018
 Chương trình đào tạo các ngành của bậcTrung cấp chuyên nghiệp do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp (mới)
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018
 Thông báo về việc cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn HK 1, năm học 2017-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng năm 2018
 Danh sách lớp chính thức, thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018
 Chương trình đào tạo các ngành của bậcTrung cấp chuyên nghiệp do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp (mới)
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018
 Thông báo về việc cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn HK 1, năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao