Thứ ba, 04/08/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình đào tạo các ngành của bậc Cao đẳng do Bộ LĐTB&XH quản lý 09:17 11/05/2018 [2575]

Tải chương trình

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [2479]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [815]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [892]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [777]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [917]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [704]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [886]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [664]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [633]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [508]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [468]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [471]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [516]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [551]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [746]

       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [509]
       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [541]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [634]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [650]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [676]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [714]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [486]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [708]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [720]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [616]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3774]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 Chương trình Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
 Chương trình Công nghệ Thông tin
 Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 54 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020
 Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 52 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 Chương trình Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
 Chương trình Công nghệ Thông tin
 Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 54 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020
 Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 52 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao