Thứ sáu, 21/07/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 BẬC CAO ĐẲNG
     Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [93]

♦ Cao đẳng Giáo dục Mầm non

♦ Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

♦ Cao đẳng Giáo dục Thể chất

♦ Cao đẳng Sư phạm Toán học

♦ Cao đẳng Sư phạm Vật lý

♦ Cao đẳng Sư phạm Hoá học

♦ Cao đẳng Sư phạm Sinh học

♦ Cao đẳng Sư phạm Tin học

♦ Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn

♦ Cao đẳng Sư phạm Lịch sử

♦ Cao đẳng Sư phạm Địa lý

♦ Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

♦ Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

♦ Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

♦ Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình

♦ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

♦ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

♦ Cao đẳng Công nghệ thông tin

♦ Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

♦ Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử

♦ Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

♦ Cao đẳng Kế toán

♦ Cao đẳng Quản trị kinh doanh

♦ Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

 
Các tin khác liên quan :

      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [12]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [6]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [6]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [9]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [8]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [5]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [8]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [4]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [6]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [7]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [6]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [6]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [7]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [6]


      Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [6]

       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [6]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [7]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [10]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [8]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [11]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [7]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [5]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [5]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [7]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3257]


 Tin mới nhất
 
 Quyết định công nhận danh sách sinh viên các lớp Đại học khóa 14; sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 14 và sinh viên lớp Cao đẳng liên thông chính quy khóa 15 được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng- An ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất năm 2017
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017
 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Quyết định công nhận danh sách sinh viên các lớp Đại học khóa 14; sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 14 và sinh viên lớp Cao đẳng liên thông chính quy khóa 15 được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng- An ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất năm 2017
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017
 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao