Thứ hai, 11/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 21:34 10/07/2017 [675]
  
     Ban hành theo Quyết định số 446 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng (24 ngành) 21:50 10/07/2017 [723]


      Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng 21:44 10/07/2017 [672]


      Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 21:43 10/07/2017 [674]


      Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 21:41 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 21:40 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử 21:39 10/07/2017 [672]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 21:37 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 21:36 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kinh tế gia đình 21:35 10/07/2017 [674]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Mỹ thuật 21:28 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Âm nhạc 21:27 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 21:25 10/07/2017 [675]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 21:24 10/07/2017 [676]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 21:21 10/07/2017 [676]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 21:20 10/07/2017 [674]

       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Địa lý 21:19 10/07/2017 [673]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử 21:18 10/07/2017 [672]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh học 21:16 10/07/2017 [672]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Hoá học 21:06 10/07/2017 [672]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 21:05 10/07/2017 [674]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán học 21:04 10/07/2017 [672]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Thể chất 21:00 10/07/2017 [673]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học 20:59 10/07/2017 [673]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non 20:55 10/07/2017 [673]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao