Thứ hai, 21/09/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45 từ 25/5/2020 đến 31/5/2020 07:42 25/05/2020 [176]

Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020) 14:24 18/09/2020 [87]


      Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020) 08:16 18/09/2020 [94]


      Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm học 2020-2021 07:57 14/09/2020 [59]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7- Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/9/2020) 14:29 11/09/2020 [90]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 6- Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/9/2020) 13:32 04/09/2020 [217]


      Thời khóa biểu dạy học trực tuyến (tuần 5- Năm học 2020-2021) 10:02 28/08/2020 [154]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 4 - Năm học 2020-2021) 16:18 21/08/2020 [108]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 3 - Năm học 2020-2021) 15:19 14/08/2020 [158]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 2 - Năm học 2020-2021) 10:52 07/08/2020 [339]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 54 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020 17:03 24/07/2020 [302]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020 15:50 17/07/2020 [184]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 52 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020 15:23 10/07/2020 [153]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020 13:59 03/07/2020 [178]


      Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020 15:58 26/06/2020 [375]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020 15:51 26/06/2020 [152]

       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020 07:31 22/06/2020 [165]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 16:00 12/06/2020 [183]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020 15:33 05/06/2020 [249]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46 từ 01/6/2020 đến 06/6/2020 08:45 31/05/2020 [275]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44 từ 18/5/2020 đến 23/5/2020 08:38 17/05/2020 [213]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43 từ 11/5/2020 đến 16/5/2020 07:02 11/05/2020 [179]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 42 từ 04/5/2020 đến 09/5/2020 07:54 29/04/2020 [401]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến tuần 41 từ 27/4/2020 đến 03/5/2020 08:14 27/04/2020 [194]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến tuần 40 từ 20/4/2020 đến 26/4/2020 07:25 20/04/2020 [235]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 39) từ 12/4/2020 đến 18/4/2020 19:49 12/04/2020 [280]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 38) từ 06/4/2020 đến 11/4/2020 14:10 04/04/2020 [427]


 Tin mới nhất
 
 Quyết định trúng tuyển bậc Đại học hệ Liên thông và Vừa làm vừa học
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020)
 NHÂN VĂN – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7- Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/9/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 6- Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/9/2020)
 Thời khóa biểu dạy học trực tuyến (tuần 5- Năm học 2020-2021)
 Quy định về việc thay đổi hình thức công nhận kết quả học tập môn GDTC
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 4 - Năm học 2020-2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Quyết định trúng tuyển bậc Đại học hệ Liên thông và Vừa làm vừa học
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020)
 NHÂN VĂN – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7- Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/9/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 6- Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/9/2020)
 Thời khóa biểu dạy học trực tuyến (tuần 5- Năm học 2020-2021)
 Quy định về việc thay đổi hình thức công nhận kết quả học tập môn GDTC
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 4 - Năm học 2020-2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao