Thứ năm, 26/11/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45 từ 25/5/2020 đến 31/5/2020 07:42 25/05/2020 [210]

Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 13- Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/10/2020) 14:50 23/10/2020 [653]


      Thời khóa biểu lớp riêng, đợt 1, học kỳ 1- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020) 14:59 16/10/2020 [543]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 12- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020) 11:18 16/10/2020 [492]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 11- Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/10/2020) 14:03 09/10/2020 [303]


      Thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2020 tại huyện Mộ Đức 14:33 02/10/2020 [144]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 10- Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/10/2020) 13:45 02/10/2020 [170]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9- Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/9/2020) 14:07 25/09/2020 [233]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020) 14:24 18/09/2020 [343]


      Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020) 08:16 18/09/2020 [377]


      Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm học 2020-2021 07:57 14/09/2020 [139]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7- Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/9/2020) 14:29 11/09/2020 [142]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 6- Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/9/2020) 13:32 04/09/2020 [270]


      Thời khóa biểu dạy học trực tuyến (tuần 5- Năm học 2020-2021) 10:02 28/08/2020 [196]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 4 - Năm học 2020-2021) 16:18 21/08/2020 [144]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 3 - Năm học 2020-2021) 15:19 14/08/2020 [201]

       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 2 - Năm học 2020-2021) 10:52 07/08/2020 [386]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 54 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020 17:03 24/07/2020 [348]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020 15:50 17/07/2020 [223]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 52 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020 15:23 10/07/2020 [188]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020 13:59 03/07/2020 [223]
       Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020 15:58 26/06/2020 [422]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020 15:51 26/06/2020 [188]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020 07:31 22/06/2020 [208]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 16:00 12/06/2020 [232]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020 15:33 05/06/2020 [294]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46 từ 01/6/2020 đến 06/6/2020 08:45 31/05/2020 [321]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 13- Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/10/2020)
 Thời khóa biểu lớp riêng, đợt 1, học kỳ 1- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 12- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 11- Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2020 tại huyện Mộ Đức
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 10- Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9- Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/9/2020)
 Quyết định trúng tuyển bậc Đại học hệ Liên thông và Vừa làm vừa học
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 13- Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/10/2020)
 Thời khóa biểu lớp riêng, đợt 1, học kỳ 1- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 12- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 11- Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2020 tại huyện Mộ Đức
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 10- Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/10/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9- Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/9/2020)
 Quyết định trúng tuyển bậc Đại học hệ Liên thông và Vừa làm vừa học
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao