Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ hai, 21/08/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CĐ, ĐH ĐỢT 1
     Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng, Đại học đợt xét tuyển 1 19:06 29/07/2017 [15059]

                           

               

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nộp ngay bản chính (có đóng dấu đỏ) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 về Trường ĐH Phạm Văn Đồng, bắt đầu từ ngày 01/08/2017 đến trước 17 giờ ngày 07/08/2017 và nhận Giấy báo trúng tuyển để làm thủ tục nhập học.

Bậc Cao đẳng
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Theo kết quả thi Theo học bạ
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 Theo kết quả thi Theo học bạ
3 Sư phạm Toán 51140209 Theo kết quả thi Theo học bạ
4 Sư phạm Tin học 51140210 Theo kết quả thi Theo học bạ
5 Sư phạm Vật lý 51140211 Theo kết quả thi Theo học bạ
6 Sư phạm Hóa học 51140212 Theo kết quả thi Theo học bạ
7 Sư phạm Sinh học 51140213 Theo kết quả thi  
8 Sư phạm Ngữ văn 51140217 Theo kết quả thi Theo học bạ
9 Sư phạm Lịch sử 51140218 Theo kết quả thi Theo học bạ
10 Sư phạm Địa lý 51140219 Theo kết quả thi Theo học bạ
11 Sư phạm Âm nhạc 51140221 Theo kết quả thi Theo học bạ
12 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 Theo kết quả thi Theo học bạ
13 Quản trị Kinh doanh 51340101   Theo học bạ
14 Kế toán 51340301   Theo học bạ
15 Công nghệ thông tin 51480201   Theo học bạ
16 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 51510201   Theo học bạ
17 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 51510301   Theo học bạ
Bậc Đại học
1 Sư phạm Tin học 52140210   Theo học bạ
2 Sư phạm Vật lý 52140211 Theo kết quả thi Theo học bạ
3 Sư phạm Ngữ văn 52140217 Theo kết quả thi Theo học bạ
4 Sư phạm Tiếng Anh 52140231 Theo kết quả thi Theo học bạ
5 Ngôn ngữ Anh 52220201 Theo kết quả thi Theo học bạ
6 Kinh tế phát triển 52310105 Theo kết quả thi Theo học bạ
7 Công nghệ thông tin 52480201 Theo kết quả thi Theo học bạ
8 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 52510201 Theo kết quả thi Theo học bạ
19 Kỹ thuật Cơ - Điện tử 52520114 Theo kết quả thi Theo học bạ