Thứ ba, 19/02/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019 06:42 18/02/2019 [9]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019 22:05 20/01/2019 [135]


      Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019 20:06 13/01/2019 [72]


      Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019 15:22 05/01/2019 [100]


      Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018 21:00 30/12/2018 [89]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018 21:25 21/12/2018 [101]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018 12:51 15/12/2018 [94]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [112]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [96]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [195]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [129]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [155]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [190]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [153]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [149]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 01/10/2018 15:11 28/09/2018 [164]

       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018 04:53 09/09/2018 [192]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018 04:14 01/09/2018 [200]
       Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019 16:11 09/08/2018 [259]
       Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019 16:41 02/08/2018 [208]
       Thời khóa biểu lớp CSH15 bắt đầu từ 23/4/2018 04:38 21/04/2018 [446]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 16/4/2018 05:03 14/04/2018 [239]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 09/4/2018 10:31 05/04/2018 [299]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [279]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 26/3/2018 03:41 23/03/2018 [313]
       Thời khóa biểu tuần 32 (từ ngày 26/02/2018) 12:49 27/02/2018 [340]
       Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018) 10:19 02/02/2018 [320]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường