Departments of PDU
  Thứ ba, 21/08/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018)
 Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Thông báo về việc triển khai đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019 theo học chế tín chỉ
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018)
 Hội thảo khoa học toàn quốc về lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường
 Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018)
 Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Khoa học Quốc tế tài trợ cho giảng viên của trường nghiên cứu khoa học
 Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018)
 Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019
 Lịch tuần công tác 02, năm học 2018-2019 (Từ 30/7/2018 đến 05/8/2018)
 Thông báo về việc triển khai đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019 theo học chế tín chỉ
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019 16:11 09/08/2018 [68]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019 16:41 02/08/2018 [68]


      Thời khóa biểu lớp CSH15 bắt đầu từ 23/4/2018 04:38 21/04/2018 [252]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 16/4/2018 05:03 14/04/2018 [102]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 09/4/2018 10:31 05/04/2018 [167]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [129]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 26/3/2018 03:41 23/03/2018 [140]


      Thời khóa biểu tuần 32 (từ ngày 26/02/2018) 12:49 27/02/2018 [182]


      Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018) 10:19 02/02/2018 [178]


      Thời khóa biểu tuần 25 (từ ngày 8/01/2018) 03:23 05/01/2018 [228]


      Thời khóa biểu tuần 24 (từ ngày 02/01/2018) 13:45 29/12/2017 [168]


      Thời khóa biểu tuần 23 (từ ngày 25/12/2017) 12:56 21/12/2017 [163]


      Thời khóa biểu tuần 22 (từ ngày 18/12/2017) 03:15 16/12/2017 [180]


      Thời khóa biểu tuần 21 (từ ngày 11/12/2017) 15:47 07/12/2017 [202]


      Thời khóa biểu tuần 20 (từ ngày 04/12/2017) 21:46 29/11/2017 [270]


      Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 27/11/2017) 11:00 24/11/2017 [185]

       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 17, từ 13/11/2017) 03:34 11/11/2017 [214]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 15, từ 30/10/2017) 21:08 28/10/2017 [214]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 14, từ 23/10/2017) 16:48 22/10/2017 [205]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 13, từ 16/10/2017) 03:03 17/10/2017 [205]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 12, từ 09/10/2017) 11:40 08/10/2017 [226]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 11, từ 02/10/2017) 13:47 29/09/2017 [232]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 10, từ 25/9/2017) 04:25 24/09/2017 [228]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 9, 18-23/9/2017) 04:17 16/09/2017 [230]
        Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 04/9/2017) 13:53 03/09/2017 [341]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 28/8/2017) 03:41 26/08/2017 [301]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 21/8/2017) 03:09 18/08/2017 [261]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường