Thứ hai, 28/09/2020    
Tìm kiếm:    
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần 07, NH 2019-2020 (2/9/2019 đến 8/9/2019) 11:02 01/09/2019 [406]

1. Công văn số 4670/UBND-CNXD ngày 21/8/2019 v/v thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2019, Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020.

2. Quyết định số 276/QĐ-ĐHPVĐ ngày 23/8/2019 v/v điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Triệu Vỹ giữ chức Phó Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Thông báo số 1067/TB-ĐHPVĐ ngày 23/8/2019 v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019.

4. Thông báo số 1075/TB-ĐHPVĐ ngày 27/8/2019 v/v triển khai công tác bảo hiểm thân thể CBVC và người lao động, năm học 2019-2020.

5. Công văn số 1076/ĐHPVĐ ngày 27/8/2019 v/v mời tham dự buổi họp nghiệm thu chuyên đề 2 thuộc đề tài cây lá gai xanh.

6. Quyết định số 279/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/8/2019 v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II nam học 2018-2019.

7. Quyết định số 285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/8/2019 v/v công nhận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học kỳ xét tháng 08/2019.

8. Quyết định số 287/QĐ-ĐHPVĐ ngày 30/8/2019 v/v điều động ông Trần Tấn Từ giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI 02/09/2019
  NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9    
THỨ BA 03/09/2019

8h00

Hội nghị Cán bộ - CNVC Khoa Hóa – Sinh – Môi trường

Đoàn CT
 
THỨ TƯ 04/09/2019
8h00 - 9h00 Làm việc với GS. Ashley Hollenbeck
TP: Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
9h00 - 11h00 GS. Ashley Hollenbeck giao lưu khoa học với giảng viên và
sinh viên về chủ đề Giáo dục cộng đồng
TP: Theo Thông báo số 1088/TB-ĐHPVĐ ngày 30/8/2019 v/v đón tiếp và làm việc với GS. Ashley Hollenbeck - Giám đốc điều hành Học viên Institute for Village Studies - Hoa Kỳ
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
14h00 Họp BCH Đảng bộ và Cán bộ chủ chốt
TP: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐTN, Trưởng các đơn vị trực thuộc (là Đảng viên); Mời: đ/c Ngọc (PTP. TCCB), đ/c Phát (TP. KHTC), đ/c H. Phương (PTK PT SPTN)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
 
14h00 Họp nghiêm thu chuyên đề 2 Đề tài cây lá Gai xanh
TP: Nhóm Nghiên cứu đề tài, Đại diện P. NCKH, Đại diện Sở KHCN.
LH Duy (CN. Đề tài  
THỨ NĂM 05/09/2019
       
THỨ SÁU 06/09/2019
8h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TrườngTP: Hội đồng thi đua khen thưởng Trường   Phòng họp số 1T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
THỨ BẢY 07/09/2019
7h30 Tập huấn hướng dẫn tự đánh giá CTĐTTP: Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách (theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019 và Quyết định số 258/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019)   Phòng Hội thảoT1-Nhà A2-CS 509 PĐP  
13h30 Tập huấn hướng dẫn tự đánh giá CTĐTTP: Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách (theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019 và Quyết định số 258/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019)    Phòng Hội thảoT1-Nhà A2-CS 509 PĐP 
CHỦ NHẬT 08/09/2019
7h30 Tập huấn hướng dẫn tự đánh giá CTĐTTP: Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách (theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019 và Quyết định số 258/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019)    Phòng Hội thảoT1-Nhà A2-CS 509 PĐP 
13h30 Tập huấn hướng dẫn tự đánh giá CTĐTTP: Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách (theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019 và Quyết định số 258/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/8/2019)    Phòng Hội thảoT1-Nhà A2-CS 509 PĐP 
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần (từ tháng 9/2020) 09:28 22/09/2020 [23]


      Lịch tuần 27, năm học 2019-2020 (Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020) 21:32 09/02/2020 [816]


      Lịch tuần 26, năm học 2019-2020 (Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020) 06:22 12/01/2020 [260]


      Lịch tuần 25, năm học 2019-2020 (Từ 06/01/2020 đến 12/01/2020) 20:34 05/01/2020 [249]


       Lịch tuần 22 NH 2019-2020 (16/12/2019-22/12/2019) 05:51 16/12/2019 [385]


      Lịch tuần 21 NH 2019-2020 (08/12/2019-15/12/2019) 21:56 08/12/2019 [305]


      Lịch tuần 20 NH 2019-2020 (02/12/2019-08/12/2019) 04:50 02/12/2019 [302]


      Lịch tuần 18 NH 2019-2020 (18/11/2019-24/11/2019) 13:53 17/11/2019 [341]


      Lịch tuần 17 NH 2019-2020 (11/11/2019-17/11/2019) 15:47 09/11/2019 [333]


      Lịch tuần 15 NH 2019-2020 (28/10/2019-03/11/2019) 16:50 27/10/2019 [375]


      Lịch tuần 14 NH 2019-2020 (21/10/2019-27/10/2019) 16:17 20/10/2019 [312]


      Lịch tuần 13 NH 2019-2020 (14/10/2019-20/10/2019) 15:49 13/10/2019 [348]


      Lịch tuần 12 (từ 07/10/2019 – 13/10/2019) 07:37 08/10/2019 [318]


      Lịch tuần 11 NH 2019-2020 (30/9/2019 – 06/10/2019) 10:53 28/09/2019 [391]


      Lịch tuần 10, NH 2019-2020 (23/9/2019 – 29/9/2019) 15:57 22/09/2019 [431]

       Lịch tuần 09, NH 2019-2020 (16/9/2019 – 22/9/2019) 14:44 15/09/2019 [403]
       Lịch tuần 08, NH 2019-2020 (9/9/2019 đến 15/9/2019) 07:35 08/09/2019 [383]
        Lịch tuần 06, NH 2019-2020 (26/08/2019 đến 01/09/2019) 23:23 25/08/2019 [446]
        Lịch tuần 05, NH 2019-2020 (19/08/2019 đến 25/08/2019) 21:41 18/08/2019 [447]
       Lịch tuần 04, NH 2019-2020 (12/8/2019-18/08/2019) 04:51 12/08/2019 [377]
       Lịch tuần 03, NH 2019-2020 (05/8/2019-11/08/2019) 04:49 05/08/2019 [436]
       Lịch tuần 53, NH 2018-2019 (22/7/2019-28/7/2019) 05:16 22/07/2019 [527]
        Lịch tuần 52, NH 2018-2019 (15/7/2019-21/7/2019) 15:39 13/07/2019 [531]
       Lịch tuần công tác 49, năm học 2018-2019 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019) 05:51 23/06/2019 [499]
       Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019) 21:48 15/06/2019 [484]
       Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 23:46 09/06/2019 [514]


 Thông báo
 
 Lịch tuần (từ tháng 9/2020)
 TKB từ tuần 8 (21/9/2020)
 TKB Tuần 6 NH 2020-2021 (07/9-13/9/2020)
 TKB Tuần 5 NH 2020-2021 (31/8-06/9/2020)
 TKB Tuần 4 NH 2020-2021 (24/8-30/8/2020)
 TKB Tuần 3 NH 2020-2021 (17/8-23/8/2020)
 TKB Tuần 2 NH 2020-2021 (10/8-15/8/2020)
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 49 từ 22/06/2020 - 27/06/2020
 Thời khóa biểu T42 NH 2019-2020 (04/05/2020 - 10/05/2020)

 Tin quan trọng
 
 HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
  Lịch tuần 22 NH 2019-2020 (16/12/2019-22/12/2019)
 Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên 2019
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2019-2020
 Lịch thi môn riêng HK 1 - NH 2019-2020 Khóa 17-18
 Thông báo về việc tổ chức Lễ hội chào mừng năm học 2019 - 2020
 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2019 - 2020
 Đăng ký tham gia làm đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
 Thông báo xét tuyển đợt 4 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019
Liên kết
bllcuuhs
giaotrinh
Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường