Thứ bảy, 04/07/2020    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu T8 NH 2019-2020 (9/9 -15/9/2019) 06:12 07/09/2019 [385]

CSH17 (Click xem)

BUỔI THỨ 2 3 4 5 6 7
NGÀY 09/09/2019 09/10/2019 09/11/2019 09/12/2019 13/9/2019 14/9/2019
TIẾT MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN
SÁNG 1     Ăn mòn
Kim loại
N.phương
P.A305
QLHCNN-
QLNGDĐT
TĐ Chí Hóa học
hữu cơ 3
N.Quỳnh
P.A305
Thực hành
hóa học
hữu cơ
3
N.Quỳnh
PTN
   
2        
3                
4                    
5                        
CHIỀU 1 SHL C.Hương PPDH
Hóa học 3
C.Hương
P.A305
PPDH
Hóa học 3
C.Hương
P.A305
PLĐC LT Lộc        
2 RLNVSP
Hóa học
C.Hương
P.A305
       
3        
4                
5                

 Tải về PDF

DSU18 (Click xem)
BUỔI THỨ 2 3 4 5 6 7
NGÀY 09/09/2019 09/10/2019 09/11/2019 09/12/2019 13/9/2019 14/9/2019
TIẾT MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN
SÁNG 1 SHL M.Cần Di truyền

học
T.Vy

P.A306
    GDTC 3 LP Đảo
P.A306
       
2 An toàn
sinh học
N.Hải
P.A306
           
3     PP luận
NCKH
B.Hồng
P.A306
       
4                    
5                        
CHIỀU 1 Tiếng
Anh 3
LTD Lý
P.A306
NNLCB
CCNMLN
      Sinh lí
thực vật
T.Thính
P.A306
       
2            
3 XSTK
B
NT Sự
P.A306
NNLCB
CCNMLN
         
4                
5                

Tải về PDF

DSU19 (Click xem)

BUỔI THỨ 2 3 4 5 6 7
NGÀY 09/09/2019 09/10/2019 09/11/2019 09/12/2019 13/9/2019 14/9/2019
TIẾT MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN MÔN HỌC GIÁO VIÊN
SÁNG 1 SHL T. Vy Di truyền
học (ghép
DSU18)
T.Vy
P.A306
Sinh học
đại
cương
T. Thảo            
2 Vi sinh
vật
đại cương
M. Cần            
3            
4                    
5                        
CHIỀU 1         Hóa
sinh
học
T. Thính Sinh lí
thực vật
(ghép
DSU18)
T.Thính
P.A306
       
2                
3 XSTK
B (Ghép
DSU18)
NT Sự
P.A306
    Tiếng
Anh 1
(ghép
DCĐ19)
N. Liên    
4     GDTC 1
Ghép
DCĐ19
N.Cang        
5            

Tải về PDF

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 49 từ 22/06/2020 - 27/06/2020 15:29 19/06/2020 [47]


      Thời khóa biểu T42 NH 2019-2020 (04/05/2020 - 10/05/2020) 14:15 03/05/2020 [244]


      Thời khóa biểu T30 NH 2019-2020 (02/03/2020 - 08/03/2020) 23:13 01/03/2020 [262]


      Thời khóa biểu T26 NH 2019-2020 (13/01/2020 - 19/01/2020) 06:15 12/01/2020 [279]


      Thời khóa biểu T25 NH 2019-2020 (06/01/2020 - 11/01/2020) 20:23 05/01/2020 [172]


      Thời khóa biểu T24NH 2019-2020 (30/12/2019 - 05/01/2019) 16:01 29/12/2019 [189]


      Thời khóa biểu T23 NH 2019-2020 (23/12/2019 - 29/12/2019) 08:41 22/12/2019 [214]


      Thời khóa biểu T22 NH 2019-2020 (16/12/2019 - 21/12/2019) 05:44 16/12/2019 [231]


      Thời khóa biểu T21 NH 2019-2020 (09/12/2019 - 14/12/2019) 21:45 08/12/2019 [214]


      Thời khóa biểu T20 NH 2019-2020 (02/12/2019 - 08/12/2019) 05:02 02/12/2019 [249]


      Thời khóa biểu T19 NH 2019-2020 (25/11/2019 - 30/11/2019) 10:04 24/11/2019 [245]


      Thời khóa biểu T18 NH 2019-2020 (18/11/2019 - 23/11/2019) 07:29 17/11/2019 [227]


      Thời khóa biểu T17 NH 2019-2020 (11/11/2019 - 16/11/2019) 15:40 09/11/2019 [244]


      Thời khóa biểu T16 NH 2019-2020 (04/11/2019 - 09/11/2019) 21:19 03/11/2019 [254]


      Thời khóa biểu T15 NH 2019-2020 (28/10/2019 - 02/11/2019) 16:39 27/10/2019 [245]

       Thời khóa biểu T14 NH 2019-2020 (21/10/2019 - 27/10/2019) 15:39 20/10/2019 [258]
       Thời khóa biểu T13 NH 2019-2020 (14/10/2019 - 20/10/2019) 15:11 13/10/2019 [315]
       Thời khóa biểu T12 NH 2019-2020 (06/10/2019 - 13/10/2019) 18:47 06/10/2019 [293]
       Thời khóa biểu T11 NH 2019-2020 (30/9/2019 - 06/10/2019) 16:17 27/09/2019 [366]
       Thời khóa biểu T10 NH 2019-2020 (23->29/9/2019) 00:47 22/09/2019 [378]
       Thời khóa biểu T9 NH 2019-2020 (16/9 -21/9/2019) 13:09 15/09/2019 [339]
       Thời khóa biểu Tuần 7 NH 2019-2020 (2/9/2019-7/9/2019) 10:37 01/09/2019 [371]
       Thời khóa biểu Tuần 6 NH 2019-2020 (26/8-31/8/2019) 22:03 25/08/2019 [356]
       Thời khóa biểu Tuần 5 NH 2019-2020 (19/8-25/8/2019) 21:44 18/08/2019 [394]
       Thời khóa biểu Tuần 4 NH 2019-2020 (12/8-17/8/2019) 06:07 09/08/2019 [383]
       Thời khóa biểu Tuần 3 - NH 2018-2019 (05/8-10/8/2019) 05:46 02/08/2019 [386]


 Thông báo
 
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 49 từ 22/06/2020 - 27/06/2020
 Thời khóa biểu T42 NH 2019-2020 (04/05/2020 - 10/05/2020)
 Thời khóa biểu T30 NH 2019-2020 (02/03/2020 - 08/03/2020)
 Lịch tuần 27, năm học 2019-2020 (Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)
 Lịch tuần 26, năm học 2019-2020 (Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)
 Thời khóa biểu T26 NH 2019-2020 (13/01/2020 - 19/01/2020)
 Lịch tuần 25, năm học 2019-2020 (Từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)
 Thời khóa biểu T25 NH 2019-2020 (06/01/2020 - 11/01/2020)
 Thời khóa biểu T24NH 2019-2020 (30/12/2019 - 05/01/2019)

 Tin quan trọng
 
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
  Lịch tuần 22 NH 2019-2020 (16/12/2019-22/12/2019)
 Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên 2019
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2019-2020
 Lịch thi môn riêng HK 1 - NH 2019-2020 Khóa 17-18
 Thông báo về việc tổ chức Lễ hội chào mừng năm học 2019 - 2020
 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2019 - 2020
 Đăng ký tham gia làm đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
 Thông báo xét tuyển đợt 4 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2020
Liên kết
bllcuuhs
giaotrinh
Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường