Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
Ban Giám Hiệu
HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên : Phạm Đăng Phước
Năm sinh : 05/01/1959
Dân tộc : Kinh.
Học vị : Tiến Sĩ .
Học hàm : Phó Giáo sư.
Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú
 Chức vụ :  Bí thư Đảng ủy
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : pphamdang@yahoo.com , pdphuoc@pdu.edu.vn
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ


 

Họ và tên : Nguyễn Nhẫn
Năm sinh : 08/06/1957
Dân tộc : Kinh
Học vị : Thạc Sỹ
   
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : nnhan@pdu.edu.vn  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO


Họ và tên : Phạm Nghi
Năm sinh : 27/7/1957
Dân tộc : Kinh
Học vị : Thạc Sỹ
   
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : phamnghi@pdu.edu.vn  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, HỌC SINH SINH VIÊN

 

Họ và tên : Châu Văn Lương
Năm sinh : 15/10/1958
Dân tộc : Kinh
Học vị : Thạc Sỹ
Chức vụ Đảng: Thường vụ Đảng ủy
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : cvluong@pdu.edu.vn  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ

 

Họ và tên : Trần Đình Thám
Năm sinh : 08/11/1976
Dân tộc : Kinh
Học vị : Tiến Sĩ
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng Ủy
   
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng, Tp Quảng Ngãi
Email : tdtham@pdu.edu.vn  
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn