Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin tuyển sinh
Công tác đào tạo

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Liên kết site

Lịch tuần công tác 49, năm học 2016-2017 (Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  26/6/2017
       
               THỨ BA  27/6/2017
 7h30 Tập huấn đánh giá ngoài sau khảo sát sơ bộ
TP: Theo Thông báo số 973/TB-ĐHPVĐ ngày 21/6/2017
  Phòng họp 2-Tầng 5
Nhà A1 - CS 509 PĐP 
13h00 Tập huấn đánh giá ngoài sau khảo sát sơ bộ
TP: Theo Thông báo số 973/TB-ĐHPVĐ ngày 21/6/2017
  Phòng họp 2-Tầng 5
Nhà A1 - CS 509 PĐP 
               THỨ TƯ 28/6/2017
       
               THỨ NĂM 29/6/2017
14h00 Họp triển khai các công việc liên quan đến tiêu chuẩn 3,4 
TP: Nhóm công tác chuyên trách số 3 ; Trưởng các khoa; Trưởng phòng KT-ĐBCLGD; Mời Hiệu trưởng dự
  Phòng họp số 1-Tầng 2
Nhà A1 - CS 509 PĐP 
 16h00 Công bố Quyết định thành lập Khoa  Hóa - Sinh - Môi trường, Khoa Giáo dục thể chất - QPAN, Bổ nhiệm Ban biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ
TP: Chủ tịch Hội đồng Trường, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Mời các CBVC: Lê Hoàng Duy, Võ Thị Việt Dung, Dương Lê Bình (Khoa Cơ bản) 
   Phòng họp số 2-Tầng 5
Nhà A1 - CS 509 PĐP
               THỨ SÁU 30/6/2017
 7h30 Họp chuyển đổi chương trình CĐ, TCCN các ngành do Bộ LĐTB & XH quản lý để xin cấp phép đào tạo
TP: HT, PHT (đ/c Nghi), Phòng ĐT; Trưởng các khoa: CNTT, KTCN, KT, SPXH, SPTN
  Phòng họp số 1-Tầng 2
Nhà A1 - CS 509 PĐP 
9h30 Họp xét tuyển thẳng cao đẳng, đại học chính quy năm 2017
TP: Thường trực Hội đồng tuyển sinh chính quy 2017
  Phòng họp số 1-Tầng 2
Nhà A1 - CS 509 PĐP
14h00 Họp Ban thư ký tuyển sinh chính quy năm 2017
TP: Theo QĐ 982/QĐ - ĐHPVĐ ngày 26/6/2017
  Phòng KT-ĐBCLGD
A1.302 - 509 PĐP 
               THỨ BẢY  01/7/2017
       
               CHỦ NHẬT 02/7/2017    
       
  
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn