Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 32, năm học 2017-2018 (Từ 26/02/2018 đến 04/3/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 26/02/2018
 15h00
Họp Ban Nữ công Trường và Nữ công các Công đoàn bộ phận
TP: Ban Nữ công Trường và Nữ công các CĐBP
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP 
               THỨ BA  27/02/2018
 7h00 Tiếp CBVC và HSSV định kỳ (cả ngày)    Phòng TCCB
T3-Nhà A1-CS 509 PĐP 
               THỨ TƯ 28/02/2018
       
               THỨ NĂM 01/03/2018
       
               THỨ SÁU 02/03/2018
       
               THỨ BẢY  03/03/2018
       
               CHỦ NHẬT 04/03/2018    
       
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn