Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 22/10/2018
14h00 Họp bàn tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
TP: BGH; Trưởng các đơn vị: TCCB, CT HSSV, KHTC, ĐT, QLKH&HTQT, KT-ĐBCLGD, HCQT; Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTN
  Phòng họp 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 23/10/2018
       
               THỨ TƯ 24/10/2018
8h00 Gặt mặt lưu học sinh Lào
TP: Đoàn lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: QLKH-HTQT, Đào tạo, CT HSSV, Ban QL KTX; Lưu học sinh Lào đang học tại Trường; Đại diện phóng viên báo, đài
  Phòng họp 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
8h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh
TP: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB và đ/c Triều Phòng HCQT
  Phòng họp 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
10h00 Trao đổi một số nội dung thực hiện hợp tác đào tạo đối với lưu học sinh Lào
TP: Đoàn lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Đại diện lãnh đạo các đơn vị ngoài trường: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND và Công an tỉnh Quảng Ngãi; Đại diện phóng viên báo, đài
  Phòng họp 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 25/10/2018
7h00 Tiếp CBVC và HSSV định kỳ (cả ngày)   Phòng TCCB
T3-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ SÁU 26/10/2018
       
               THỨ BẢY 27/10/2018
       
               CHỦ NHẬT 28/10/2018    
       
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn