Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/05/2019 đến 02/06/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 27/05/2019
 8h00 Họp chuẩn bị cho kiểm tra việc thực hiện Quyết định 20
TP: BGH, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường; các Thành viên của Tổ 20
   Phòng họp số 1
T2 Nhà A1-CS 509 PĐP
 8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Trung tâm ĐTTX
   VP làm việc
Trung tâm ĐTTX
 14h30 Kiểm tra CSVC tại Khoa Kỹ thuật công nghệ
TP: Trưởng các đơn vị: KHTC, HC-QT; Lãnh đạo Khoa KTCN và các cá nhân có liên quan (do Khoa KTCN mời) 
  Nhà I
CS 509 PĐP
               THỨ BA 28/05/2019
 8h00 Họp Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019
TP: PHT (đ/c Thám), Lãnh đạo Phòng KT-ĐBCLGD (đ/c Từ)
  UBND tỉnh
Quảng Nam 
8h00 Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp khóa 17 và HSSV các khóa trước về thi lại tốt nghiệp năm 2019.
TP: Theo Quyết định số 145/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09/5/2019; PĐT (Đ/c Nam, Đ/c Minh); Trợ lý đào tạo các khoa Sư phạm Tự nhiên, Sư phạm Xã hội 
  Phòng họp số 1
T2 Nhà A1-CS 509 PĐP
 8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Trung tâm TTTL
  VP làm việc 
Trung tâm TTTL
15h00  Họp Công đoàn Trường
TP: PHT (đ/c Đào); BCH CĐCS trường; Chủ tịch CĐBP
   Phòng họp số 1
T2 Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 29/05/2019
8h00  Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Trung tâm NNTH
   VP làm việc 
Trung tâm NNTH
14h00  Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Trung tâm HTSV&QHDN
  VP làm việc
Trung tâm HTSV&QHDN
               THỨ NĂM 30/05/2019
8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Văn phòng Công đoàn
   VP làm việc
VP Công đoàn
10h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Văn phòng Đảng ủy
  VP làm việc
VP Đảng ủy
14h00 Họp ban coi thi- Kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp khóa 17 khóa thi ngày 31/5/2019
TP: Ban coi thi theo Quyết định số 147/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/5/2019
  Phòng A105 (Cơ sở 986 Quang Trung)
 14h00 Hội nghị Tổng kết công tác Thực tập sư phạm năm học 2018-2019
TP: Lãnh đạo trường; Ban chỉ đạo TTSP trường; Lãnh đạo khoa, Trưởng Bộ môn các khoa có đào tạo sư phạm
  Phòng họp số 1
T2 Nhà A1-CS 509 PĐP 
 14h00  Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, VP Đoàn TN
  VP làm việc
VP ĐTN 
15h00 Phổ biến quy chế thi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 31/5/2019
TP: Toàn thể thí sinh dự thi tốt nghiệp
  Giảng đường 2 (Cơ sở 986 Quang Trung)
 15h30  Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, VP Hội SV
  VP làm việc
VP Hội sinh viên 
               THỨ SÁU 31/05/2019
7h00 Thi môn Giáo dục Chính trị
TP: Ban coi thi và thí sinh dự thi
  Phòng A101, A102, A103 (Cơ sở 986 Quang Trung)
8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng HCQT
  VP làm việc
Phòng HCQT
 13h15  Thi môn Lý thuyết tổng hợp
TP: Ban coi thi và thí sinh dự thi
   Phòng A101, A102, A103 (Cơ sở 986 Quang Trung)
               THỨ BẢY 01/06/2019
 7h00  Thi môn Thực hành nghề nghiệp
TP: Ban coi thi và thí sinh dự thi
  Phòng A101, A102, A103, A104; (phòng chờ-Giảng đường 1)
(Cơ sở 986 Quang Trung)
 13h15  Thi môn Thực hành nghề nghiệp
TP: Ban coi thi và thí sinh dự thi
   Phòng A101, A102, A103, A104; (phòng chờ-Giảng đường 1)
(Cơ sở 986 Quang Trung)
               CHỦ NHẬT 02/06/2019  
       
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn