Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site

Lịch tuần công tác 40, năm học 2016-2017 (Từ 30/04/2017 đến 23/04/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  24/04/2017
       
               THỨ BA  25/04/2017
 7h30 Họp Ban chấm thi và chấm thi tuyển sinh Đại học Liên thông-Văn bằng 2
TP: Các thành viên của Ban chấm thi theo QĐ số 588/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/4/2017
  Phòng Hội thảo
CS 509 Phan Đình Phùng 
               THỨ TƯ 26/04/2017
 19h00 Chung kết Tiếng hát HSSV năm 2017 
TP: Mời quý thầy cô quan tâm đến tham dự
  Nhà Đa chức năng
986 Quang Trung 
               THỨ NĂM 27/04/2017
7h30 Họp chuẩn bị nội dung thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 2017
TP: BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, HC-QT, KHTC, TCCB, KT-ĐBCLGD, CT HSSV, TT TTTL,
  Phòng họp số 1
CS 509 Phan Đình Phùng
 18h30 Bế mạc giải bóng đá, bóng chuyền truyền thống HSSV
TP: Theo Giấy mời cùng quý thầy cô giáo quan tâm 
  Sân bóng đá trường
986 Quang Trung 
               THỨ SÁU 28/04/2017
       
               THỨ BẢY  29/04/2017
 
NGHỈ LỄ 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5
(CBVC và HSSV được nghỉ từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 theo Thông báo số 628/TB-ĐHPVĐ ngày 17/4/2017)
   
               CHỦ NHẬT 30/04/2017    
       
  
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn