Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 20/8/2018
7h00 Đón tiếp HSSV khóa 2018 nhập học   Sảnh tầng 1
Nhà A2 - 509 PĐP
 14h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối
TP: Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Trường
  Phòng họp số 1
Tầng 2-Nhà A1-509 PĐP 
               THỨ BA  21/8/2018
       
               THỨ TƯ 22/8/2018
7h30 Họp xét nâng lương 2018
TP: HT, PHT (đ/c Thám), Chủ tịch CĐCS, Phòng TC-CB, Phòng KH-TC
  Phòng họp số 1
Tầng 2-Nhà A1-509 PĐP 
               THỨ NĂM 23/8/2018
       
               THỨ SÁU 24/8/2018
       
               THỨ BẢY  25/8/2018
7h30  Lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
(Lớp học buổi sáng và buổi chiều)
   Phòng Hội thảo
Tầng 1-Nhà A2-509 PĐP
               CHỦ NHẬT 26/8/2018    
 7h30 Lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
(Lớp học buổi sáng và buổi chiều)
   Phòng Hội thảo
Tầng 1-Nhà A2-509 PĐP
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn