Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 14/01/2019
 14h00 Họp xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ
TP: Hiệu trưởng và các PHT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, KT-ĐBCLGD, TCCB, Khoa SPTN, Khoa SPXH; Đại diện CĐCS trường; Đại diện Ban Thanh tra nhân dân; Các cá nhân có liên quan
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 15/01/2019
7h30  Đón tiếp và nhập học sinh viên đại học liên thông chính quy ngành Sư phạm tiếng Anh   Phòng Ct-HSSV 
               THỨ TƯ 16/01/2019
14h00  Họp Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh năm 2019
TP: Theo Quyết định số 645/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/12/2018 
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 17/01/2019
7h30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh
TP: PHT (đ/c Thám)
  Hội trường
Cục Thuế tỉnh
 14h00 Họp Hội đồng đào tạo đại học liên thông chính quy ngành SPTA về khối lượng kiến thức phải học cho sinh viên trúng tuyển kỳ xét tuyển 21/12/2018
Thành phần: Theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03/01/2019
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
 15h00
Họp xét tốt nghiệp các Khóa ĐH K14, CĐ K15 trở về trước chưa tốt nghiệp
TP: Theo Quyết định số 213/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03/05/2018 và Quyết định số 266/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/6/2018, lãnh đạo P.CTHSSV, KH-TC, đại diện lãnh đạo và giáo vụ các Khoa: KTCN, SPXH, SPTN, KT, Ngoại ngữ, CNTT
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
               THỨ SÁU 18/01/2019
 15h00 Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019
TP: BGH, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn CS, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội CCB
   Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 19/01/2019
7h30 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, năm học 2018 -2019.
TP: Sinh viên ĐH SP Khóa 16; Khoa SPXH
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
7h30 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, năm học 2018 -2019.
TP: Sinh viên CĐSP Tiểu học Khóa 17; Khoa SPXH
  Phòng D102
986 Quang Trung
8h00 Lễ Tuyên dương sinh viên đạt các danh hiệu và Giải thưởng nghiên cứu khoa học toàn quốc
TP: BGH, Đại diện lãnh đạo các Khoa; Các đơn vị: QLKH&HTQT, CTHSSV; Đoàn trường, Hội Sinh viên, Sinh viên đạt giải
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
9h00 Làm việc với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
TP: BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT, QLKH&HTQT, TTTTTL, HC-QT; Lãnh đạo và giảng viên Khoa SPXH (trừ giảng viên có giờ dạy buổi sáng); Khách mời (theo Giấy mời)
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, năm học 2018 -2019.
TP: Sinh viên CĐSP THCS  Khóa 17; Khoa SPXH
  Phòng D102
986 Quang Trung
14h00 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, năm học 2018 -2019.
TP: Sinh viên CĐSP Mầm non Khóa 17; Khoa SPXH
  Giảng đường 2
986 Quang Trung
               CHỦ NHẬT 20/01/2019  
       
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn