Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 14, năm học 2017-2018 (Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  23/10/2017
       
               THỨ BA  24/10/2017
       
               THỨ TƯ 25/10/2017
14h00 Họp thống nhất danh mục thiết bị phòng thí nghiệm Cơ - Điện tử
TP: BGH; Phòng HC-QT, KHTC, QLKH&HTQT, Khoa KTCN và Bộ môn Điện - Điện tử
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
15h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường
TP: Ban Thường vụ Công đoàn Trường
  VP Công đoàn
T3-Nhà A1-CS 509 PĐP
16h00 Họp Công đoàn Trường
TP: BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch các CĐBP
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 26/10/2017
 
 
   
               THỨ SÁU 27/10/2017
       
               THỨ BẢY  28/10/2017
       
               CHỦ NHẬT 29/10/2017    
       
  
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn