Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 49, năm học 2017-2018 (Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 25/6/2018
  CBVC làm nhiệm vụ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các điểm thi 
(Thời gian làm việc: Theo lịch thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ)
TP: Theo Quyết định
  Tại các điểm thi 
  Kiểm tra tại các điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
TP: PHT (đ/c Thám), Trưởng phòng Đào tạo
  THPT Minh Long
THPT Ba Gia
               THỨ BA  26/6/2018
  CBVC làm nhiệm vụ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các điểm thi 
(Thời gian làm việc: Theo lịch thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ)
TP: Theo Quyết định
  Tại các điểm thi 
  Kiểm tra tại các điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
TP: PHT (đ/c Thám), Trưởng phòng Đào tạo
  THPT Ba Tơ
 
               THỨ TƯ 27/6/2018
  CBVC làm nhiệm vụ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các điểm thi 
(Thời gian làm việc: Theo lịch thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ)
TP: Theo Quyết định
  Tại các điểm thi 
  Kiểm tra tại các điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
TP: PHT (đ/c Thám), Trưởng phòng Đào tạo
  TP Quảng Ngãi
               THỨ NĂM 28/6/2018
       
               THỨ SÁU 29/6/2018
       
               THỨ BẢY  30/6/2018
15h00 Họp Ban coi kiểm tra các môn Nghe, Đọc hiểu, Viết và chấm hội thoại ngoại ngữ; Trắc nghiệm và thực hành Ứng dụng CNTT cơ bản
TP: Theo QĐ 248/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/6/2018
  Phòng Hội đồng G404
Dãy nhà G - 509 PĐP
               CHỦ NHẬT 01/7/2018    
6h45 Kiểm tra môn Nghe hiểu, Đọc viết (Tiếng Anh A, B, C và Tiếng Pháp A, B)
Kiểm tra môn trắc nghiệm và thực hành Ứng dụng CNTT cơ bản
  Thi Tiếng Anh dãy nhà G
Thi Tin học dãy nhà H
13h30 Kiểm tra môn Hội thoại (Tiếng Anh Trình độ A, B, C và Tiếng Pháp Trình độ A, B)   Dãy nhà G
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn