Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 20 năm học 2023-2024 (Từ 11/12/2023 đến 17/12/2023)


THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  11/12/2023
7h30

Triển khai nội quy, nhận Giấy báo dự thi Kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của tỉnh

 

Hội trường KLF

CS 986 QT

14h00

Họp rà soát lần cuối nội dung đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị năm 2024 và cho ý kiến về triển khai Nghị định 111/NĐ-CP

TP: Chủ tịch HĐT, Ban giám hiệu, Phòng: TC-HC, KHTC
 

Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 12/12/2023
7h30

Dự Hội nghị Ban dân vận Tỉnh ủy

TP: Hiệu trưởng
 

Hội trường

Tỉnh ủy

14h00 Hội nghị CVHT năm học 2023-2024    
               THỨ TƯ 13/12/2023
 8h00 Họp Ban chỉ đạo thi Ngoại ngữ - Tin học
TP: Theo QĐ số 591/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/12/2023
 

 Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
9h00

Họp Hội đồng tuyển dụng giảng viên

TP: Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 531/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07/11/2023; Mời các thành viên Ban giám sát theo QĐ số 532/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07/11/2023
 

 Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00

Họp bàn triển khai xây dựng Đề án thành lập Trung tâm QPAN

TP: Chủ tịch HĐT, Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Khoa GDTC-QPAN, ĐT, TC-HC, KHTC, CTSV, TT HTSV-QHDN&KN
 

 Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
15h30

Họp chọn Trung tâm Kiểm định để triển khai kiểm định 02 CTĐT ĐH Ngữ văn và CĐ Mầm non

TP: Chủ tịch HĐT, Ban giám hiệu, Trưởng phòng KT-ĐBCLGD, KHTC, TC-HC
 

 Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 14/12/2023
7h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2023:

(1) Đề tài: Nghiên cứu sử dụng Matlab xây dựng thí nghiệm mô phỏng trong dạy học vật lý

(2) Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động vào chương trình giáo dục thể chất để phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

TP: Hiệu trưởng; Hội đồng nghiệm thu (Theo Quyết định số 542/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/11/2023); Chủ nhiệm đề tài và cán bộ tham gia; mời viên chức, giảng viên có quan tâm
 

Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2023:

(1) Đề tài: Nghiên cứu hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2022

(2) Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

TP: Hiệu trưởng; Hội đồng nghiệm thu (Theo Quyết định số 542/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/11/2023); Chủ nhiệm đề tài và cán bộ tham gia; mời viên chức, giảng viên có quan tâm
 

Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ SÁU 15/12/2023
7h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2023:

(1) Đề tài: Nghiên cứu tạo ca kiểm thử đột biến cho các hệ thống chuyển đổi trạng thái

(2) Đề tài: Đánh giá tình trạng nhiễm bẩn các chất dinh dưỡng Nitơ và Photpho vùng cửa sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi

TP: Phó Hiệu trưởng (Đ/c Hoàng); Hội đồng nghiệm thu (Theo Quyết định số 542/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/11/2023, Quyết định số 543/QĐ-ĐHPVĐ ngày 13/11/2023 và Quyết định số 553/QĐ-ĐHPVĐ ngày 17/11/2023); Chủ nhiệm đề

tài và cán bộ tham gia; mời viên chức, giảng viên có quan tâm
 

Phòng họp số 2

T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
8h00

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội, nhằm tổng kết công tác của năm 2023, và xây dựng chương trình công tác cho năm 2024 (Hội nghị trực tuyến)

TP: Hiệu trưởng
  Phòng Hiệu trưởng
8h00

Nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị xác định hệ số ngoại lực của mối ghép ren phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

TP: Hiệu trưởng; Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Theo Quyết định số 540/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/11/2023); Chủ nhiệm đề tài và cán bộ tham gia; mời viên chức, giảng viên có quan tâm
 

Phòng họp số 1

T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00

Họp Hội đồng trường

TP: Các thành viên HĐT
 

Phòng họp số 2

T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 16/12/2023
 6h15 Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của tỉnh    
              CHỦ NHẬT 17/12/2023
 6h30 Thi Ngoại ngữ - Tin học    
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn