Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Huỳnh Kim Hoa
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: 07 Lê Thánh Tôn, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3835471
Di động: 0914067050
Email: huynhkimhoa@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đình Hoàng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 189/6 Lê Trung Đình Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01224448698
Email: nguyenhoang64@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Kim Hoàng
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: H.984 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 0553.824041
Di động: 0988259425
Email: vtkhoang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Đức Hoàng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 562 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 - 3825366
Di động: 0913154577
Email: duchoang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Quang Hoạt
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa SPXH - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0975551518
Email: lqhoar@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn