Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trần Thị Ánh Duyên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 6, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914735335
 Email: ttaduyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hà
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
 Di động: 0961524852
 Email: ntbha@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Hòa
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 123/9 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0983 746 103
 Email: nthoa@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc Sĩ Trần Văn Hạnh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 202/18 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914163777
 Email: tvhanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hạnh
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Lô N1.14, Khu Mỹ Phú 2, An Phú Sinh, P.Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0908125526
 Email: ntthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn