Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo
Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Trương Thị Thảo
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Anh Thảo
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
Điện thoại cơ quan: 055 3822459
Di động: 0983.52.80.52
Email: cathao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Phùng Thị Phương Thảo
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0977379468
Email: ptpthao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Thị Hồng Thắm
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 47 Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 01682781230
Email: lththam@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Trần Thị Hạnh Thắm
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn