Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
 Thông báo
 Nội dung và thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

 Thông tin Khoa học và Công nghệ
          Số 1   06/2009
          Số 2   05/2010
          Số 3   05/2011
          Số 4   10/2011
 
         Số 5   04/2012


 Tạp chí Khoa học và Công nghệ
          Số 1    12/2012
          Số 2    04/2013
          Số 3    10/2013
          Số 4    04/2014
          Số 5    10/2014
          Số 6    04/2015
         
Số 7    10/2015
          Số 8    04/2016

 Danh mục đề tài
 
                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2007

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2008

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
      
                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015

 
                                                                      Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

                                                                      Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn