Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Thông báo triển khai Đề án Văn hóa công vụ

Thông báo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

Thông báo Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Ngày sách Việt Nam 2019
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Ngày sách Việt Nam 2019
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1165/BGDĐT - GDTX ngày 25/3/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và hưởng ứng Ngày sách tỉnh Quảng Ngãi 2019; ngày 19 tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Phòng tự học, Khu ký túc xá sinh viên.

TB báo v/v thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH

1 2 3 4 5 6 ... 324
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn