Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Thị Thu  Thủy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Thu  Thủy Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1982 Nơi sinh: Tịnh Minh–Sơn Tịnh-Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Minh–Sơn Tịnh-Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3825195, NR: , Di Động: 0974498283
Fax:  Email: ttthuthuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Sư phạm Vật lý
Nước đào tạo: Việt nam Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học – Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2006-09/2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
09/2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Tính phổ năng lượng của hệ hai điện tử trong chấm lượng tử đối xứng cầu 2010 Trường Thực hiện đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tính phổ năng lượng của hệ hai điện tử trong chấm lượng tử đối xứng cầu 2010  Trường ĐH KH Huế


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn