Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

Giảng viên ThS. Võ Tuấn Thanh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Tuấn Thanh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1970 Nơi sinh: TT La Hà – Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán: TT La Hà – Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2006, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm bổ nhiệm: 2009
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: TT La Hà – Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3825195, NR: (0255) 3910346, Di Động: 0905475187
Fax:  Email: vtthanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Toán
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1990
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Toán Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường Đại học Qui Nhơn
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1995 - 2007 Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Một số vấn đề về căn, đế của môđun, vành và ứng dụng 2004 - 2006 Cấp Trường Chủ trì


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn