Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Võ Duy Ấn
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Duy Ấn Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1958 Nơi sinh: Bình sơn, Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 1989, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 80A Nguyễn Đình Chiểu, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: (255) 3825195, NR: (255) 3929939, Di Động: 0988857008
Fax:  Email: vdan@ pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Ngành học: Ngữ văn
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1989
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1979 - 1989 Trường Sư phạm Miền núi Quảng Ngãi Giáo viên
1989 - 1992 Trường Trung học Sư phạm Quảng Ngãi Giáo viên
1992 - 2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi PCN, Chủ nhiệm khoa Tiểu học
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Phó Trưởng khoa SPTN

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học TLV lớp 4,5 ở trường Tiểu học Tỉnh Quảng Ngãi 2008 - 2009 Cấp Trường Thành viên


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn