Thứ hai, 23/10/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [81]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 1483/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [547]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [98]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [91]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [75]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [90]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [67]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [67]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [42]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [35]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [35]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [30]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [46]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [41]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [66]


      Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [41]

       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [40]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [54]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [63]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [50]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [59]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [31]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [39]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [47]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [51]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3298]


 Tin mới nhất
 
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 23/10/201
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 23/10/201
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao