Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ hai, 26/06/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 QĐ MIỄN GIẢM HP & CHẾ ĐỘ CS
     QĐ Miễn giảm học phí năm học 2016-2017 và thực hiện chế độ chính sách HK1 năm học 2016-2017 14:21 12/08/2016 [255]
  
     Theo các Quyết định số 2238/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/11/2016; số 2361/QĐ-ĐHPVĐ và 2362/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/12/2016 của Hiệu trưởng, trường ĐH Phạm Văn Đồng đã có quyết định miễn-giảm học phí, trợ cấp xã hội năm học 2016-2017 cho HSSV diện chính sách.

 


 Tin mới nhất
 
 THÔNG BÁO (3)
 KHO BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH (Lưu hành nội bộ)
 Đổi mới giáo dục - Xin ghi nhớ lời căn dặn của Bác Tô
 Hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017
 Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn