Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ tư, 28/10/2020     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019 15:53 23/10/2018 [406]

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Lớp

1

Vương Cẩm Hương

0985502962

CSH17

2

Võ Thị Việt Dung

0989769767

CSH 16

3

Nguyễn Minh Cần

0978554211

DSU18

 
Các tin khác liên quan :

      GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019 13:41 24/10/2018 [1339]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019 16:11 23/10/2018 [614]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019 16:02 23/10/2018 [585]


      GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019 15:50 23/10/2018 [457]


      GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019 15:39 23/10/2018 [464]


      GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019 10:24 14/10/2016 [1060] Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn