Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ bảy, 20/01/2018     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
     Phân công công việc 23:59 22/08/2016 [696]
  
     Để tiện lợi trong liên hệ công tác, CBGV và HSSV cần biết công việc thành viên của phòng CT. HSSV

 

 
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH LIÊN
Chức danh: Chuyên viên chính
Chức vụ: Trưởng phòng
Số điện thoại: 0943082324
Email: ndlien@pdu.edu.vn; ngdinhlien@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Phụ trách chung công tác HSSV; công tác tư tưởng, chính trị; giáo dục đạo đức, lối sống HSSV
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV

  

 
Họ và tên: NGUYỄN TẤN SỰ
Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0984390569
Email: ntsu@pdu.edu.vn; ntspdu09@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Phó phụ trách công tác HSSV; điều hành việc quản lý hồ sơ HSSV; thông tin, báo cáo các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV.
2. Đối thoại trực tiếp với HSSV

 

 
Họ và tên: PHẠM DUY TÂN
Học vị: Cử nhân 
Chức vụ : Chuyên viên
Số điện thoại: 0905773855
Email: pdtan@pdu.edu.vn; pdt@gmail.com
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Tham mưu văn bản hoạt động của CT HSSV nói chung, hoạt động phong trào nói iêng; Trực tiếp và tham mưu theo dõi diễn biến, tình hình HSSV; kết quả rèn luyện, xét học bổng KKHT, học bổng tài trợ.
2. Đầu mối các vấn đề liên quan với khoa: KTCN, CNTT, KT

 


 
Họ và tên: TRẦN HOÀNG NHẬT
Học vị: Cử nhân 
Chức vụ : Chuyên viên
Số điện thoại: 0906425777
Email: thnhat@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Trực tiếp và tham mưu các vấn đề về LHS Lào, kể cả tham mưu văn bản, thủ tục quản lý hồ sơ; Trực tiếp theo dõi và tham mưu về BHYT, BHTT của HSSV; Theo dõi hồ sơ khen thưởng, kỉ luật HSSV; Phụ trách trang phục QPAN
2. Đầu mối các vấn đề liên quan với khoa: SPTN, GDTC-QPAN, H-S-MT

 


 
Họ và tên: ĐOÀN THỊ QUỲNH DUNG
Học vị: Cử nhân 
Chức vụ : Chuyên viên
Số điện thoại: 0919061109
Email: dtqdung@pdu.edu.vn
Công tác hỗ trợ học sinh sinh viên:
1. Trực tiếp theo dõi và tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho HSSV; công tác nữ HSSV; công tác phát triển đảng; theo dõi hồ sơ; phụ trách trang phục TN
2. Đầu mối các vấn đề liên quan với khoa: SPXH, NN, ...

 

 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1
 HƯỚNG DẪN Về đóng Bảo hiểm thân thể và đăng ký Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2017-2018
 Hãy làm quen với môi trường mới
 Trên 1 tỉ hai trăm sáu chục triệu đồng học bổng KKHT được cấp trong năm học 2016-2017
 DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HK2, NĂM HỌC 2016-2017 (đợt 2)
 Những quy định về đào tạo của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội
 Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
 LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV NĂM HỌC 2017-2018
 Vài con số về Lưu học sinh nước Cộng hòa DCND Lào đã và đang học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Danh sách HSSV nhận học bổng khuyến khích học tập HK2, năm học 2016-2017

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn