Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ sáu, 28/04/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG
     Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ 16:16 25/11/2016 [164]
  
     Các tài liệu này cần cho HSSV. Bạn có thể tải xuống miễn phí khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu của trang web.

Xin mời kích  VÀO ĐÂY 

 


 Tin mới nhất
 
 Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017
 Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học
 Đề cương chi tiết các học phần
 W. W. W. - EBOOK - ELEARNING - ...
 Văn bản liên quan
 Các quy chế, quy định, hướng dẫn của trường.

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn