Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ hai, 26/06/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

 VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
     Những văn bản đang có hiệu lực thi hành

 VĂN BẢN CỦA BỘ GD&ĐT, LIÊN BỘ
     Quy chế Công tác học sinh, sinh viên (QC 42/2007 và QC 10/2016)
     ______Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (QC 43)

 VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG
     Các quy chế, quy định, hướng dẫn của trường.

 Tin mới nhất
 
 THÔNG BÁO (3)
 KHO BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH (Lưu hành nội bộ)
 Đổi mới giáo dục - Xin ghi nhớ lời căn dặn của Bác Tô
 Hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017
 Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn