Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ tư, 28/10/2020     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 BẢO HIỂM Y TẾ, BHTT
     Hướng dẫn Về đóng Bảo hiểm thân thể và đăng ký Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2017-2018 13:37 11/10/2017 [2030]
  
     Thầy, cô làm công tác GVCN-CVHT và Ban các sự lớp các lớp hệ chính quy cần biết, để hướng dẫn cho lớp mình:

Tải Mẫu Danh sách  

TẠI ĐÂY  TẠI ĐÂY  (DS HSSV toàn trường)

 


 Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn