Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ năm, 29/06/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 QUY TRÌNH LÀM GXN/ ĐƠN CÁC LOẠI
     Quy trình ký các loại giấy tờ: Giấy XN HSSV, giấy vay vốn, giấy xác nhận khác 22:57 21/08/2016 [411]
  
     khi chứng nhận hoặc xác thực các loại giấy tờ tại trường, HSSV cần lưu ý các bước sau:

1. Tải mẫu giấy xác nhận, đơn, ... tại trang ở mục Biểu mẫu 1 , Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3;
2. Điền đầy đủ thông tin vào giấy tờ cần chứng nhận, xác thực, sau đó đề nghị GVCN-CVHT hoặc Trợ lý khoa ký tắt vào giấy tờ đó (
đây là điều kiện bắt buộc nhằm xác thực tại thời điểm hiện tại học sinh/ sinh viên đang còn học tập tại Trường);

3. Nộp lại giấy tờ (đã có chữ ký tắt xác thực) tại Phòng Công tác HSSV;
4. Nhận lại giấy tờ đã ký tại Phòng Công tác HSSV hoặc tại Phòng văn thư chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày nộp.

----------------

@ Chú ý* Trường hợp cần gấp, HSSV có thể chờ đợi ít phút để nhận giấy tờ.

                * Đầu mỗi kỳ học, HSSV có thể đăng ký các loại giấy tờ cần xác nhận cho Lớp trưởng để thuận tiện cho việc xác nhận sau này. 

P. CT HSSV
 


 Tin mới nhất
 
 THÔNG BÁO (3)
 KHO BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH (Lưu hành nội bộ)
 Đổi mới giáo dục - Xin ghi nhớ lời căn dặn của Bác Tô
 Hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017
 Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn